Open Procurement Albania

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
296 48,222,656,845 217 30,598,977,554 28,794,884,514

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Ndërtimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndodura (ITUN) Divjakë 41,733,375 Announced Procurement
Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar(Programi i Rindertimit) . 202,644,869 Announced Procurement
Rehabilitimi i sheshit “Ahmet Zogu” dhe parkut “Geraldinë” në Qytetin e Burrelit 114,388,988 Announced the Winner 68,888,888
Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . 99,881,847 Announced Procurement
Rivitalizimi i Rrugës Andon Profka dhe i hapësirave përreth saj, Bashkia Fier 123,833,333 Signed the Contract 70,467,769
Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifikim urban në Bashkinë e Kavajës 179,166,666 Signed the Contract 95,161,700
Rikualifikimi urban i Bllokut në qendër të Kamzës 385,530,020 Signed the Contract 217,048,970
Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës. 249,968,767 Announced Procurement
Ndertimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndodura (ITUN) dhe rrjetit të kanalizimeve Valbone 57,998,076 Announced Procurement
Loti 1 - Mbikëqyrja e punimeve “Rivitalizimi i Rrugës “Andon Profka” dhe i hapësirave përreth, Bashkia Fier 1,225,950 Announced Procurement
Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar. 31,306,250 Announced Procurement
Loti 2 - Mbikëqyrja e punimeve “Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifim urban në Bashkinë e Kavajës 2,862,560 Announced Procurement
Loti 3 - Mbikëqyrja e punimeve “Rehabilitimi i sheshit “Ahmet Zogu” dhe parkut “Geraldinë” në Qytetin e Burrelit 1,784,697 Announced Procurement
Loti 4 - Mbikëqyrja e punimeve “Rikualifikimi urban i Bllokut në qendër të Kamzës 1,594,583 Announced Procurement
Loti I – “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i godines se re dhe parkimit te Bashkise Divjake 3,133,318 Announced Procurement
Loti II - Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i ITUN dhe rrjetit të kanalizimeve Valbonë 1,330,092 Announced Procurement
Loti III - Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Polis dhe Babje në Bashkinë Librazhd 2,558,321 Announced Procurement
Kolaudimi i punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021. 10,351,987 Announced the Winner 8,902,709
Ndërtimi i godinës së re dhe parkimit të Bashkisë Divjakë. 206,869,498 Announced Procurement
Reconstruction of individual houses, construction and reconstruction of public infrastructure and any other intervention in function of the reconstruction of these dwellings (Reconstruction Program). 6,186,125,775 Re-Proclaimed Procurement
Reconstruction and construction of public infrastructure in new areas declared for compulsory development (Reconstruction Program). 3,726,934,577 Announced Procurement
Rikonstruksioni i rrugës Polis dhe Babje në Bashkinë Librazhd. 333,331,666 Announced Procurement
Supervision services for roads reconstruction (approx. 45 km) Announced the Winner 680,020 US$
Studim Projektim i zonës turistike Golem, Kavajë. 37,604,979 Announced Procurement
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 1: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Kurbin and Lezhë Municipality". (Reconstruction Program). 5,019,930 Announced Procurement
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 2: "Object: Supervision of works for Construction of educational institutions Krujë Municipality". (Reconstruction Program). 4,813,876 Announced Procurement
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 3: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Durrës 1 Municipality". (Reconstruction Program). 8,301,582 Announced Procurement
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 4: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Durrës 2 Municipality". (Reconstruction Program). 8,350,360 Announced Procurement
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 5: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Kavajë and Rrogozhinë Municipality". (Reconstruction Program). 4,071,325 Announced Procurement
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 6: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Kamëz Municipality". (Reconstruction Program). 6,103,140 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data