Open Procurement Albania

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
296 48,222,656,845 217 30,598,977,554 28,794,884,514

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan. 73,222,470 Signed the Contract 48,847,600
Rikonstruksion i sheshit qendror të fshatit Pustec. 29,097,058 Signed the Contract 20,594,116
Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme, segmenti rrugor Lushnje-Berat, Lot 3. 32,660,099 Signed the Contract 31,884,005
Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohëshme, segmenti rrugor Lushnje-Berat, Lot 1. 24,740,500 Signed the Contract 22,959,826
Shërbimi i kolaudimit të punimeve ndërtimore për objektet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit – Marrëveshje Kuadër. 6,000,000 Announced the Winner
Sistemimi anësor i Përroit të Madh, Qendër Voskop. 37,812,000 Signed the Contract 25,280,399
Përgatitja e vizionit rajonal strategjik dhe projektit urban të detajuar për rajonin e Rivierës të bregdetit të Shqipërisë, Lot 2, faza II. 11,901,700 Signed the Contract
Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja. Qyteti Kukës. 179,950,035 Signed the Contract 129,558,317
Përgatitja e vizionit rajonal strategjik dhe projektit urban të detajuar për rajonin e Rivierës të bregdetit të Shqipërisë, Lot 1, faza II. 11,936,550 Signed the Contract
Ndërtimi i Rrugëve në qendër të Fshatit Jorgucat. 47,831,289 Signed the Contract 32,299,740
Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Mal – Bardhë deri te kisha e Shën Mëhillit. 32,873,027 Signed the Contract 19,697,033
Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, Komuna Farkë. 75,000,070 Signed the Contract 58,450,841
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Rikonstruksion i rrugës hyrëse fshati Dardhë dhe Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Dërsnik. 641,286 Signed the Contract 541,000
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Ndërtimi i urës në fshatin Skuraj, Milot dhe Ndertimi i urës së Lushës mbi lumin Drin, komuna Arras . 1,178,562 Signed the Contract 1,000,000
Rikonstruksioni i rrugës Levan – Shtyllas. 104,907,755 Signed the Contract 70,261,240
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe rrethrrotullimeve në segmentin Lushnje-Berat, loti 3. 915,355 Re-Proclaimed Procurement
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe rrethrrotullimeve në segmentin Lushnje-Berat, loti 1. 727,962 Re-Proclaimed Procurement
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare fshati Sheq Musalalaj, Komuna Frakull dhe Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare fshati Toshkëz, Komuna Allkaj . 1,412,586 Signed the Contract 1,140,746
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Ndërtimi i shëtitores. Kuz, tek Liqeni i Farkës, Tiranë , Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës, Tiranë: dhe Sistemim Asfaltim i rrugës nga Bashkia e Vlorës deri tek Spitali, Vlorë . 1,310,165 Signed the Contract 1,019,000
Rikonstruksioni i rrugës Ade – Frakull e vogël. 68,035,938 Signed the Contract 37,033,164
Realizimi i punimeve të rrugës se fshatit Goranxi, Komuna Dropull i Poshtëm. 47,333,333 Signed the Contract 31,740,500
Ndërtim i urës në fshatin Skuraj, faza I, (ndërtimi i këmbëve të urës). 3,333,305 Signed the Contract 2,761,610
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Rikonstruksioni i rrugës Adë (karburanti)-Frakull e Vogël, komuna Frakull, Rikonstruksioni i rrugës Levan-Shtyllas, komuna Levan dhe "Sistemim-Asfaltim i rrugës Toshkëz-Zhalizhan-Mazhaj,komuna Allkaj . 1,514,396 Signed the Contract 1,314,000
Mbikëqyrja e punimeve për objektet: Ndërtimi i rrugëve në qendër të fshatit Jorgucat , Rikonstruksion dhe asfaltimi i rrugës së Fshatit Peshtan, Komuna Qendër, Tepelenë dhe Rruga e fshatit Goranxi, Komuna Dropull i Sipërm, Qarku Gjirokastër . 968,144 Signed the Contract 789,515
Hartimi i Master Planit të Zonës dhe Vizatimeve Arkitektonike (Projekt-Idesë Paraprake) për Parkun Sportiv Korçë. 9,127,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract 8,999,500
Përgatitja e vizionit rajonal strategjik dhe projekteve urbane të detajuara për përmirësimin urban të korridorit ekonomik Tiranë-Durrës, Durana Loti 1, Faza II. 9,126,000 Signed the Contract
Shërbime projektime dhe mbikëqyrje punimesh për projekte të financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR). 20,833,333 Announced the Winner 16,400,000
Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganë Morinë, Kukës. 49,990,000 Signed the Contract 32,548,947
Ndërtimi urës së Lushës mbi lumin Drin i Zi, Komuna Arras. 62,142,000 Signed the Contract 59,708,135
Sistemim asfaltim i rrugës Toshkëz - Zhelizhan - Mazhaj. 81,848,000 Signed the Contract 48,418,990

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data