Open Procurement Albania

Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr. 8: Mbikqyrja e punimeve te kryera ne objektin Rikonstruksion i rruges se Beratit (Plastmas – Karbunare) Bashkia Lushnje .

District Fier
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Kjo kontratë me palë Fondin Shqiptar të Zhvillimit ( Autoritet Prokurues) dhe me Bashkimin e operatoreve ekonomikë A & E ENGINEERING SHPK & D& C PARTNERS & M.A.K Studio , me Objekt: Mbikqyrja e punimeve te kryera ne objektin Rikonstruksion i rruges se Beratit (Plastmas – Karbunare) Bashkia Lushnje . e lidhur në datë 26-11-2018 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 03-07-2018 me nr. REF: 77419-07-02-2018.
Reference No. REF-77419-07-02-2018
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 844,095
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date 03-07-2018
Opening Date for Submission of Bids 03-07-2018
Closing Date for Submission of Bids 02-08-2018
Sector
No. of Bidders 12
Bidders A&E Engineering SHPK &D&C Partners SHPK &M.A.K. Studio SHPK
Infratech SHPK & G&K SHPK & Archimade SHPK
Transport Highway Consulting SHPK &&Erald-G SHPK & HMK Consulting SHPK
Derbi E SHPK & GB Civil Engineering SHPK
Archispace SHPK & Tower SHPK & 6D-Plan SHPK
Geosat Group SHPK & Instituti i Konsulences ne Ndertim SHPK & Imes D SHPK
Studio Rebus SHPK &Taulant SHPK & 47 EK 79 & Iliriada PKS SHPK
Klodioda SHPK & Sphaera SHPK
Infra Konsult SHPK & Dricons SHPK & Dea Studio SHPK & Angerba SHPK
Ilyrian Consulting Engineers SHPK & Nord Comat SHPK
Gjeokonsult & Co SHPK & A. Sh. Engineering SHPK
He & Sk 11 SHPK & Invictus SHPK & G&L SHPK & Edifat SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • D& C PARTNERS
 • A & E ENGINEERING SHPK
 • M.A.K Studio
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 10-09-2018
  Contract date 26-11-2018
  Contract Value including VAT 779,940
  Contract Milestones Due Dates 3 vite
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for D& C PARTNERS
  Monitor treasury transaction for A & E ENGINEERING SHPK
  Monitor treasury transaction for M.A.K Studio
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.27 - Dt.09-07-2018
  Announcement of Winner Nr.37 - Dt.17-09-2018
  Announcement of Contract Signing Nr.04 - Dt.28-01-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data