Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
51 118 555 213,068,970 243 103,043,226 100,886,741

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Shitja e disa materialeve (Skrap), të dala jashtë përdorimit në Shoqërinë “Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2”, Sh.A. Tiranë 98,784 Local Unit Tiranë Ankand i shpallur
Shitja e disa materialeve (Skrap), të dala jashtë përdorimit në Shoqërinë “Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2”, Sh.A. Tiranë 98,784 Local Unit Tiranë Ankand i shpallur
Shitje hekur skrap i perftuar nga nxjerrja jashte perdorimit te mjeteve te transportit dhe nga inventari i imet e ekonomik. 238,896 Local Unit Durrës Ankand i shpallur
Vjelje dhe grumbullim i degëzave të xinës 21,000 Local Unit Mallakastër Ankand i shpallur
Shitje e një sipërfaqje Truall 300 m2 nga kjo nd/120.6 m2 dhe ndërtesë me nr. pasurie 148/ND, me vendndodhje fshati Selic, Njësia Administrative Komsi, Bashkia Mat. 500,000 Local Unit Mat Ankand i shpallur
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 1: Hotolisht, Lloji drusor Ah, 70 m3 Trupa dhe 30 m3 lende Ndertimi 711,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 2: Babje, Lloji drusor Ah, 80 m3 Trupa dhe 15 m3 lende Ndertimi 963,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 3: Polis, Lloji drusor Ah, 120 m3 Trupa dhe 20 m3 lende Ndertimi 1,024,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti 1: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, M.Shpirag M.Plashnikut, Fletë HerbeTimus ( Thym Capitus ) 14,980 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 2: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, M.Shpirag M.Plashnikut, Fletë HerbeTimus ( Thym Capitus ) 1,400 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1: Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, Hija e Roshnikut, Kucka 20,500 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, M.Shpirag M.Plashnikut, Fletë Sherebeli 11,400 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, Bregu Balibardhës, Mali i Bardhë, Mali Tërpan, Mali Partizan, Mali Molishtit 42,000 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Shitja per skrap e mjeteve te Bashkise Kukes te nxjerra jashte perdorimit 660,000 Local Unit Kukës Njoftuar fituesi
I -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 89a, 0.28 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike 21,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
IV -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 166a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale 15,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
VI -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(1), 0.15 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 11,250 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
VII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 9,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
VIII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(3), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 7,500 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
X -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 148b(2), 0.13 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 9,750 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data