Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
51 120 566 216,859,810 246 103,565,726 101,421,241

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Për dhënien me qira të pasurisë me nr. 57/2 vol. 8 faqe 97 në Z.K. 3101 Qerret, e llojit “pa frut”, me sipërfaqe 15 400 m2” 270,000 Local Unit Kavajë Ankand i shpallur
Shitje për skrap i automjeteve të dalë jashtë përdorimit 1,588,540 Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Vjelje grumbullim i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier 120,000 Local Unit Fier Ankand i shpallur
Vjelje grumbullim i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier 400,000 Local Unit Fier Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 1 - Rehovë Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 2 - Rehovë Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 3 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 4 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 5 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 6 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Shitje malli skrap të përfituar nga automjete të dala jashtëpërdorimit, në pronësi dhe inventar të Bashkisë Librazhd 1,412,300 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Shitje e një sipërfaqje Truall 300 m2 nga kjo nd/120.6 m2 dhe ndërtesë me nr. pasurie 148/ND, me vendndodhje fshati Selic, Njësia Administrative Komsi, Bashkia Mat. 500,000 Local Unit Mat Njoftuar fituesi
Shitja e disa materialeve (Skrap), të dala jashtë përdorimit në Shoqërinë “Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2”, Sh.A. Tiranë 98,784 Local Unit Tiranë Ankand i shpallur
Shitja e disa materialeve (Skrap), të dala jashtë përdorimit në Shoqërinë “Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2”, Sh.A. Tiranë 98,784 Local Unit Tiranë Ankand i shpallur
Shitje hekur skrap i perftuar nga nxjerrja jashte perdorimit te mjeteve te transportit dhe nga inventari i imet e ekonomik. 238,896 Local Unit Durrës Ankand i shpallur
Vjelje dhe grumbullim i degëzave të xinës 21,000 Local Unit Mallakastër Ankand i shpallur
Dhënie me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 5.28644 ha në pronësi të Bashkisë Mirditë, për Për qëllime pushimi, argëtimi 366,157 Local Unit Mirditë Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: -Bimë MET ,loti V, Ekonomitë Pyjore Hajmel Nënshat, Gjadër Mnelë,Shllak1,Shllak 2;lloji shërbelë në sasi prej 150 kv. 22,500 Local Unit Vau i Dejës Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 1: Hotolisht, Lloji drusor Ah, 70 m3 Trupa dhe 30 m3 lende Ndertimi 711,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 2: Babje, Lloji drusor Ah, 80 m3 Trupa dhe 15 m3 lende Ndertimi 963,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data