Open Procurement Albania

Loti 3 " Blerje letër "

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti 3 " Blerje letër "
Janë identifikuar si operatorë ekonomik të suksesshëm:
1. “IT GJERGJI KOMPJUTER” SHPK
2. BOE “INFOSOFT” OFFICE SHPK
Nr. Reference REF-97515-06-07-2021
Vlera / Fondi Limit 65 387 240,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 08-06-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 28-06-2021
Data e mbajtjes se tenderit 28-06-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1. “IT GJERGJI KOMPJUTER” SHPK
2. “INFOSOFT” OFFICE SHPK & NTERLOGISTIC SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës në emer dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:
  • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me fond të marëveshjes kuadër: 658,684 (gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me fond të marëveshjes kuadër: 3,379,503 (tre milion e treqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tre) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Drejtesisë, me fond të marëveshjes kuadër: 2,900,609 (dy milion e nëntëqind mijë e gjashtëqind e nëntë) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, me fond të marëveshjes kuadër: 3,426,082 (tre milion e katërqind e njëzetë e gjashtë mijë e tetëdhjetë e dy) Lekë (pa TVSH);
  • Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me fond të marëveshjes kuadër: 3,151,657 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH);
  • Komanda e Forces Tokesore, me fond të marëveshjes kuadër: 3,073,972 (tre milion e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) Lekë (pa TVSH);
  • Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza", me fond të marëveshjes kuadër: 14,019,267 (katërmbëdhjetë milion e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH);
  • Komanda Mbështetëse, me fond të marëveshjes kuadër: 4,158,673 (katër milion e njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Mbrojtjes, me fond të marëveshjes kuadër: 6,081,331 (gjashtë milion e tetëdhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e një) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Brendshme, me fond të marëveshjes kuadër: 3,390,895 (tre milion e treqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, me fond të marëveshjes kuadër: 13,333,418 (trembëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e tetëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, me fond të marëveshjes kuadër: 2,088,197 (dy milion e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, me fond të marëveshjes kuadër: 1,675,290 ( një milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e dyqind e nëntëdhjetë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit te Provës, me fond të marëveshjes kuadër: 693,155 (gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH);
  • Akademia e Forcave të Armatosura, me fond të marëveshjes kuadër: 1,858,955 (një milion e tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH);
  • ASNI, me fond të marëveshjes kuadër: 1,497,552 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) Lekë (pa TVSH);
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-97515-06-07-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data