Open Procurement Albania

Blerje Artikuj Ushqimorë - Loti 5 " Blerje ushqime koloniale "

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje Artikuj Ushqimorë - Loti 5 " Blerje ushqime koloniale "
Nr. Reference REF-96693-05-27-2021
Vlera / Fondi Limit 2 404 170,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-05-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-06-2021
Data e mbajtjes se tenderit 25-06-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues 1. “3- SH” SHPK
2. “AE Commerce” SHPK
3. “KADRA ” SHPK
4. “MC CATERING ” SHPK
5. “NELSA ” SHPK
6. “NIKA ” SHPK
7. “PROINFINIT ” SHPK
8. “SILVER ” SHPK
9. “Sinani Trading” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Sinani Trading
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 805 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-09-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës: nr. 1396/2 prot, datë 18.08.2021. Kanë marrë përgjigje nga KPP: nr.544 datë 26.08.2021
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “3- SH” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush piken c) pika 1 seksioni ||| të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Formularin sigurimit te ofertës sipas Shtojcës 4 në DT.
  2. “NELSA ” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush piken 2 te seksionit 2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar , pra bilanci i vitit ushtrimor 2019 i mungon akt-ekspertiza e ekspertit kontabel, pasi subjekti eshte ne kushtet e percaktimeve te nenit 41, te ligjit nr.10091, date 05.03.2009.
  3. “NIKA ” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush germa a) pika 1 seksioni III të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë sakte sasite e pritshme sipas shtojces 1 te DST konkretisht ne artikullin ushqimor nr ( 8 ) Konserva mish viçi (0.25-0.5kg) ku ne DST eshte 1000 kg ndersa Operatori Ekonomik e ka paraqitur 600 kg në DT.
  4. “PROINFINIT ” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush piken 3. Germa e) te seksionit 2.3 te kapacitetit teknik.Pasi nuk arriti te paraqese Çertifikaten per transport mallrash per automjetin TR3870M.
  5. “SILVER ” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush piken 2) te seksionit 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Bilanci viteve 2018-2019 me humbje, sipas VKM 285 te R.P.P dates 19/05/2021 neni 43 pika 4 dhe Shtojcës 9 në DT.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës në emer dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

  - Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 2,404,169 (dy milion e katërqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë (pa TVSH);
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Sinani Trading viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Sinani Trading viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Sinani Trading viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Sinani Trading viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-96693-05-27-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data