Open Procurement Albania

Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.
Loti 1: “Objekti: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore" (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.
Loti 1: “Objekti: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore”.

Objektet arsimore të përfshira në Lotin 1 janë: Objektet arsimore sipas tipologjise (shkolla, kopshte, konvikt etj).
Nr. Reference REF-73087-09-25-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 4,519,886
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-09-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-09-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-10-2020
Sektori Projektim Teknik
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1 .“Novatech Studio” sh.p.k
2 .“Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
3 .“IMES -D” sh.p.k & “D& C PARTNERS” sh.p.k.,
4 .“Zenit & Co” sh.p.k. & “Palma Construction” sh.p.k.,
5 .“Infratech” sh.p.k
6 .“CIVIL CONS” sh.p.k & “Studio Agovi” sh.p.k
7 .“ERSI/M” sh.p.k
8 .“HE & SK 11” sh.p.k
9 .“KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k.,
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar perkatesisht ne 9 datë 21 Janar 2021, Autoriteti Kontraktor ka njoftuar fituesit per minikontratat e kësaj Marrëveshje Kuadër (Minikonkurse) si me poshte:

- Minikonkursi Nr. 1 : Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objektëve arsimore në Qarkun e Durrësit përkatësisht: Shkolla 9 – vjecare, "Njazi Mastori”, njësia administrative Sukth, bashkia Durrës; Shkolla fillore dhe Kopshti "Perlat”, njësia administrative Sukth, bashkia Durrës; Shkolla 9 – vjeçare & Kopsht "Adem Gjeli", njësia administrative Ishëm, bashkia Durrës; Shkolla 9 – vjeçare "Xhelal Shtufi” njësia administrative Shkafanë, bashkia Durrës; Shkolla 9 – vjeçare “Shaqe Mazreku”, bashkia Durrës; Shkolla 9 – vjeçare dhe kopshti “Vëllezërit Haradinaj”, njësia administrative Rrashbull, bashkia Durrës.

- Fondi limit i minikonkursit është 833,495 lekë pa tvsh.
- Fitues: Novatech Studio
- Oferta fituese: 680,582 leke pa Tvsh.
_________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkine e Lezhes dhe Kurbinit, përkatësisht: Shkolla e mesme "Arif Halil Sulaj", njësia administrative Mamurras, bashkia Kurbin; Shkolla 9 - vjeçare "Dan Bajrami" njësia administrative Gjorem. Shkolla e Mesme e bashkuar “Llesh Nik Daka", njësia administrative Shënkoll, bashkia Lezhë.

- Fondi limit i minikonkursit është 509,274 lekë pa tvsh.
- Fitues: Infratech
- Oferta fituese: 435,848 leke pa Tvsh.
_________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkitë Kavajë, Rrogozhinë, Kamzë, përkatësisht: Shkolla 9 – vjecare, "Gosë", njësia administrative Gosë, Bashkia Rrogozhinë: Shkollës 9 – vjecare, "Shtodhër", njësia administrative Helmës, Bashkia Kavajë: Profesionale "26 Marsi", bashkia Kavajë: Rezidencë studentore kolektive “Konvikt Golem”, Njësia administrative Golem, Bashkia Kavajë: Shkollës 9 – Vjeçare, "Jashar Hoxha”, njësia administrative Paskuqan, Bashkia Kamzë.

- Fondi limit i minikonkursit është 611,826 lekë pa tvsh.
- Fitues: ERSI/M”
- Oferta fituese: 509,210 leke pa Tvsh.
_________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkinë Kamzë, përkatësisht:Kopshti "Niko Hoxha", njësia administrative Valias i vjeter, bashka Kamzë Shkollës 9 – vjeçare, "Halit Coka", njësia administrative Bathore, bashkia Kamzë: Kopshti “Halit Coka”, njësia administrative Bathore, Bashkia Kamzë: Kopshti “Lidhja e Prizrenit”, njësia administrative Paskuqan, Bashkia Kamzë.

- Fondi limit i minikonkursit është 617,923 lekë pa tvsh.
- Fitues: IMES -D & D & C PARTNERS
- Oferta fituese: 492,656 leke pa Tvsh.
_________________________________
- Minikonkursi Nr. 5: Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkitë Vorë, Shijak përkatësisht: Shkolla 9 – vjeçare, "Ahmetaq", njësia administrative Ahmetaq, bashkia Vorë; Shkolla 9 - vjeçare, "Ramazan Subashi", njësia administrative Muçaj, bashkia Vorë; Kopshti, "Muçaj", njësia administrative Marikaj, bashkia Vor; Kopshti, "Koposhti Nr 1", njësia administrative Shijak, bashkia Shijak; Shkolla e mesme "16 Shtatori", njësia administrative Shijak, bashkia Shijak; Shkolla e mesme, "Kajo Karafili", njësia administrative Maminas, bashkia Shijak; Kopshti, "Koder Bërxullë", njësia administrative Bërxullë, bashkia Vorë; Kopshti, "Marqinet", njësia administrative Marqinet, bashkia Vorë; Shkollës 9 – vjeçare, "Lidhja e Prizrenit & Petrit Llaftiu", njësia administrative Shijak, bashkia Shijak..

- Fondi limit i minikonkursit është 753,428 lekë pa tvsh.
- Fitues: CIVIL CONS” sh.p.k & “Studio Agovi” sh.p.k
- Oferta fituese: 614,164 leke pa Tvsh.
_________________________________
- Minikonkursi Nr. 6: Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkine e Durrësit, përkatësisht: Shkolla 9 – vjeçare dhe Kopshti "Bedrie Bebeziqi”, Bashkia Durrës: Kopshti "Met Hasa", Bashkia Durrës: Shkolla 9 – vjeçare "Hasan Koci", Bashkia Durrës: Shkolla 9 – vjeçare, “Neim Babameto”, Bashkia Durrës: Shkolla 9 – vjeçare "Qemal Mici", Bashkia Durrës.

- Fondi limit i minikonkursit është 937,862 lekë pa tvsh.
- Fitues: Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
- Oferta fituese: 747,267 leke pa Tvsh.
_________________________________
- Minikonkursi Nr. 7: Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkine e Krujes, përkatësisht: Shkolla 9 – vjeçare dhe Kopshti "Ramazan Jangozi"njësia administrative Thumane: Kopshti "Kastriot" Derven, njesia administrative Thumane: Shkolla e mesme e bashkuar "Selman Daci", njësia administrative Bubq: Shkolla 9 – vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha”, njësia administrative Fushë Krujë: Shkolla 9 – vjeçare dhe kopshti “Gjon Luka Luz”, njësia administrative Fushë Krujë.

- Fondi limit i minikonkursit është 577,834 lekë pa tvsh.
- Fitues: ERSI/M
- Oferta fituese: 474,478 leke pa Tvsh.
_________________________________
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-73087-09-25-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi - Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
Njoftim per Lidhje Kontrate
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 1.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 2.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 3.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 4.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 5.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 6.
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 7.
_______________________________
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data