Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
33 60 236 6,042,885,476 218 5,626,222,410 4,566,604,039

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata 1 Lot 3: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me aparatin QIAsyphoni SP(SARS-COVID 2) Lidhur Kontrata Biometric Albania SHPK
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata 1 Lot 4: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me apartin QIAcube connect( SARS-COVID 2) Lidhur Kontrata Biometric Albania SHPK
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata 1 Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 dhe shërbimet e tjera në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” për 12 muaj. Lidhur Kontrata V.A.L.E. RECYCLING
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 dhe shërbimet e tjera në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” për 12 muaj. 2,987,400 Njoftuar Fituesi V.A.L.E. RECYCLING 2,412,900.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 43 - Pajisje mjekesore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent 11,640,166 Lidhur Kontrata OES Distrimed SHPK 11,633,280.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata 1 Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) Lidhur Kontrata KRIJON SHPK
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Shërbim dezinfektimi për mbrojtjen nga Covid-19 7,459,267 Rishpallje me Njoftim Fituesi TIRANA TEKNOLOGJI 7,160,896.00
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Minikontrata 1 “Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta SARS-Covid-2 për nevoja të NJVKSH-ve”, për një periudhë 12-mujore” Lidhur Kontrata SWISSMED SHPK 23,500,000.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) 2,541,500 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 2,460,500.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 1 – “Furnizim Vendosje X-Ray Tube për Skaner CT Brightspeed 16 slice prodhues GE ose ekuivalent” për nevoja emergjente në Urgjencën Covid 6,846,666 Lidhur Kontrata Montal SHPK 6,846,600.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot.1 Kit/reagentë, materiale konsumi përpunim kite për manipulime në biologji molekulare (SARS-COVID 2) 1,259,975 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 10,918,700.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot 3: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me aparatin QIAsyphoni SP(SARS-COVID 2) 21,292,170 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 20,575,440.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot 4: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me apartin QIAcube connect( SARS-COVID 2) 3,453,050 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 3,362,000.00
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor “Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta SARS-Covid-2 për nevoja të NJVKSH-ve”, për një periudhë 12-mujore” 201,150,000 Njoftuar Fituesi SWISSMED SHPK 23,500,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata 1 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 2 Dalteparine 5000 IU (anti-Xa)/0.2ml Shiringe e para pergatitur
Lidhur Kontrata MEGAPHARMA SHPK
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj”. 9,811,200 Njoftuar Fituesi
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata “Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj”. Lidhur Kontrata
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata 1 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 18 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 1440 ml Flakon
Lidhur Kontrata Rejsi FARMA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Minikontrata 1 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Lidhur Kontrata EVITA SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 19 Glyceryl trinitrate 1 mg / 1 ml -50ml Flakon
207,200 Lidhur Kontrata MEGAPHARMA SHPK 1 036 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 10 Piperacillin + Tazobactam 4 gr + 500 mg Flakon
30,090,000 Lidhur Kontrata FLORFARMA SHPK 479 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 5 Omeprazole 40 mg Flakon
33,725,000 Lidhur Kontrata MEGAPHARMA SHPK 358.5 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata 1 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
Lidhur Kontrata MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Blerje oksigjen mjekesor për përdorim spitalor per nevoja te Spitalit Rajonal Diber 2,764,800 Njoftuar Fituesi MESSER ALBAGAZ SHPK 2,764,800.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Shërbim për Dezinfektimin e SUT për luftimin e epidemisë COVID-19 për një periudhë 12 mujore” 7,946,880 Lidhur Kontrata TIRANA TEKNOLOGJI 6,993,254.40
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Blerje Oksigjen Mjekesor 5,184,000 Lidhur Kontrata MESSER ALBAGAZ SHPK 5,184,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Miratimi i tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin. Lidhur Kontrata PFIZER OVERSEAS LLC
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec Blerje oksigjen mjekesor i gazte per DSHS Pogradec 2,297,549 Lidhur Kontrata MESSER ALBAGAZ SHPK 2,297,549.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë Blerje oksigjen i gazte mjeksor per nevojat e spitalit Mirdite 2,419,200 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,419,200.00
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Blerje oksigjeni gas mjeksor 6,912,000 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,912,000.00

MBESHTETES


Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.