Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
84 294 6744 25,972,415,541 6,659 25,567,306,913 17,302,027,768

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane BLERJE MATERIALE MJEKSORE 1,530,231 Njoftuar Fituesi EGIAN MED  1,398,711.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje medikamente (Albumin Humane 5% 250 ml ) 7,151,598 Njoftuar Fituesi LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 7,151,400.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 3 Bortezomib 105,525,699 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA & DELTA PHARMA - AL & T R I M E D shpk 105,520,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 6 Cyclophosphamide anhydrous 20,983,784 Njoftuar Fituesi INCOMED SHPK & DELTA PHARMA - AL SHPK 20,966,036.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 11 Epirubicin hydrochloride 12,123,212 Njoftuar Fituesi INCOMED SHPK 7,881,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 12 Erlotinib 19,361,663 Njoftuar Fituesi T R I M E D shpk & DELTA PHARMA - AL shpk & E v i t a shpk 19,152,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 13 Etoposide 3,628,360 Njoftuar Fituesi INCOMED SHPK 1,338,750.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 19 Ifosfamid 3,150,743 Njoftuar Fituesi INCOMED SHPK 2,990,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 20 Irinotecan 23,955,316 Njoftuar Fituesi ALBANIA NEW FARM shpk & MEGAPHARMA shpk 23,229,738.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 21 Methotrexate 2,128,271 Njoftuar Fituesi FUFARMA SHA 2,120,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 28 Rituximab Origjinator 25,592,837 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK 25,592,820.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 29 Rituximab Origjinator 5,124,123 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK 5,124,120.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 30 Tocilizumab 6,197,980 Njoftuar Fituesi INTERMED SHPK 6,197,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 31 Tocilizumab 1,491,718 Njoftuar Fituesi INTERMED SHPK 1,491,240.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 32 Trastuzumab Biosimilar ose origjinator 186,105,131 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk & REJSI FARMA shpk 180,667,920.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 38 Neomycine sulphate + Bacitracin 2,926,022 Njoftuar Fituesi Aldosch-Farma SHPK 1,925,524.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 39 Silver Sulphadiazine 2,716,761 Njoftuar Fituesi Aldosch-Farma SHPK 1,853,903.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 40 Prednisolone 159,408,988 Njoftuar Fituesi Alfarmakos SHPK 159,400,042.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 42 Methylprednisolone 7,976,673 Njoftuar Fituesi TRIMED SHPK 7,574,336.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 45 Oxytocin 21,422,676 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 21,408,581.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 51 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 21,831,181 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 21,787,965.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 52 Alteplase 56,021,483 Njoftuar Fituesi TRIMED SHPK 55,165,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 53 Bemiparine sodium 13,871,568 Njoftuar Fituesi Albanian New Farm SHPK 13,867,776.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 54 Calcium chloride 11,850,580 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK 11,839,009.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 57 Dalteparine natricum 218,436,557 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK 218,432,240.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 58 Enoxaparine sodium 150,900,721 Njoftuar Fituesi BOE EDNA - FARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk & E v i t a shpk 146,466,240.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 59 Epoetine (Alfa/Zeta) 33,923,344 Njoftuar Fituesi Pegasus SHPK - DELTA PHARMA - AL SHPK 33,900,700.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 60 Eptacog Alfa (Activated) (1mg/ml after reconstitution) 130,147,555 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 130,146,580.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 62 Glucose 35,439,251 Njoftuar Fituesi Aldosch-Farma SHPK 35,439,088.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 64 Glucose 4,767,171 Njoftuar Fituesi FLORFARMA SHPK 4,700,900.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.