Open Procurement Albania

Ndërtim i i qëndrës sportive për sportin Rafting .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Berat
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërtim i i qendrës sportive për sportin Rafting .
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 43,267,106
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 27-07-2015
Sector
No. of Bidders 5
Bidders Leon Konstruksion SHPK
R & T SHPK
Everest SHPK
Albavia SHPK & Ed Konstruksion SHPK
A-M SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • R & T SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 35,915,060
  Bidder Announcement date 18-09-2015
  Contract date 10-10-2015
  Contract Value including VAT 43,098,072
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  1. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik Albavia SHPK. dhe Ed Konstruksion SHPK, me datë 03.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 07.09.2015.
  2. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik Albavia SHPK. dhe Ed Konstruksion SHPK, me datë 04.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 08.09.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqëria Leon Konstruksion SHPK për arsye se: a. Shoqëria Leon Konstruk
  sion SHPK, nuk plotëson kërkesën për numrin e nevojshëm të punonjësve.
  2. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Albavia SHPK. (52%) dhe ED Konstruksion SHPK. (48%) për arsye se:
  a. Shoqëria Albavia SHPK, nuk plotëson kërkesën për disponimin e pikave të kërkuara të liçencës, pasi nuk e ka paraqitur liçencën e shoqërisë.
  b. Shoqëria Albavia SHPK, nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve, pasi për mjetet Ekskavatorë me goma dhe Fadroma (mjete që shënohen në rregjistra publike) nuk ka paraqitur dokument që vërteton rregjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatë të kontrollit teknik dhe policë të sigurimit vjetor.
  c. Shoqëria ED Konstruksion SHPK, nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim, pasi nuk ka paraqitur Ekstraktin e QKR dhe Ekstraktin Historik të QKR.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.26 - Dt.06-07-2015
  Announcement of Winner Nr.38 - Dt.28-09-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.42 - Dt.26-10-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data