Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4259 42,331 305,942,730,516 30,923 234,219,083,149 234,003,844,331

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Durrës Blerje Inerte, viti 2022 8,331,583 Re-Proclaimed and Announced the Winner Kegli-Duri SHPK 8,256,200.00
Local Unit Tiranë Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik 61,796,310 Announced the Winner ELECTRICAL POWER ENGINEERING 49,840,345.00
Local Unit Kukës Ndertim i rruges Qender Shtiqën-Aeroport 48,864,000 Announced the Winner MELA 47,490,229.00
Local Unit Shkodër Loti i II-te:”Sherbime riparimi dhe mirmbajtje të shtresave asfaltike dhe punime mbrojtëse të rritjes së sigurisë rrugore në Njësitë Administrative” 5,983,513 Announced the Winner A.ARENS 5,088,669.00
Local Unit Krujë Ndërtim muri mbajtës pranë përroit të Bardharit, rruga e Bruzëve, Nj.A.Fushë Krujë 3,838,685 Announced the Winner Kegli-Duri SHPK 3,638,475.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës së “Kacanëve”, nën ambulancën Krujë 6,949,929 Announced the Winner K.TURJA SHPK 6,266,420.00
Local Unit Kamëz Blerje Minieskavator dhe Kamionçine 6,700,000 Announced the Winner ALMETA GMBH SHPK 6,600,000.00
Local Unit Dibër Blerje automjeti tip foristrade per sektorin e MZSH,Bashkia Diber 2022. 1,208,000 Announced Procurement
Local Unit Korçë Shpenzime për blerje kripë 2,500,000 Announced Procurement
Local Unit Fier Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Kalciumi 4,103,333 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Ndertimi i Fushes Sportive Shkolla Mesme Bulqize 2,500,000 Announced Procurement
Local Unit Vau i Dejës Rrethim i prones ne zk. 2015, me nr. Pas. 125/35, Kaçe 2,785,001 Announced Procurement
Local Unit Vorë Sherbimi i Pastrimit dhe largimit te mbeturinave per Bashkine Vore 273,460,221 Announced Procurement
Local Unit Tiranë “Blerje biçikleta për Policinë Bashkiake”. 2,040,000 Announced Procurement
Local Unit Mirditë Hartimi i planit të mbarështimit të ekonomive pyjore dhe kullosore, (Ekonomia pyjore Ulez), Bashkia Mirditë 7,488,280 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Marrje mjete me qera (Eskavator, Kamion, Pick-up ) 3,000,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës Marrje me qera mjet transporti 1,916,000 Announced Procurement
Local Unit Maliq Rrjeti i Brendshëm Ujësjellësa 12,499,941 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje materiale elektrike 35,000,000 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Njësia Administrative, Babrru Paskuqan 4,938,400 Announced Procurement
Local Unit Belsh “Fuqizimi i ofertes turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete lundruese ” 3,549,497 Announced Procurement
Local Unit Belsh Loti 1 “Blerje makine teknologjike” 7,146,667 Announced Procurement
Local Unit Belsh Loti 2 “ Blerje kontenier per mbledhjen e mbetjeve urbane” 1,020,000 Announced Procurement
Local Unit Belsh “Fuqizimi i ofertes turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete motorrike” 6,669,500 Announced Procurement
Local Unit Malësi e Madhe Sistemim asfaltim rruga Kçar i Poshter 9,784,193 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rinovimi i Suportit të Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a 20,890,000 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Rikonstruksion i tualeteve të shkollës 9 vjecare “Jani Minga”, Vlorë 3,332,260 Announced the Winner ”Ndertuesi 2000” shpk 2,685,240.00
Local Unit Gramsh Rikonstruksion sifoni Bërsnik- Mashan 3,750,000 Announced the Winner RESTAURIM GURRA–KACA SHPK 3,689,182.00
Local Unit Maliq Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrugëve,çakëll,kripë,tubo 2022 1,580,942 Announced the Winner EURO-ALB 1,302,978.00
Local Unit Tiranë Ndërtim Objekte Shërbimi në PMLAT 2,000,000 Announced the Winner HYSI-2 F 1,985,172.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data