Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4897 49,351 386,818,832,204 36,503 307,421,255,917 301,040,752,789

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pogradec Mirembajtje Kanali Ujites Leshnice 2,260,800 Announced the Winner INFINIT SHPK 1,776,600.00
Local Unit Tiranë “Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm dhe impianteve hidrikë për shuarjen e zjarrit” 25,858,120 Announced the Winner CLIMACASA SHPK Me ofertë ekonomike shumatoren e çmimeve për njësi 300 555 Lekë pa Tvsh
Local Unit Shkodër Ndërtim xhepa kazanësh 2,583,332 Announced the Winner “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 2,118,657.00
Local Unit Tiranë Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë 48,598,436 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje e 2 (dy) biletave të transportit ajror ndërkombëtar, në datë 03 Qershor 2024, Tiranë-Beograd, vajtje Announced Procurement
Local Unit Korçë Rikonstruksioni i pjesshëm i degës Dunavec–Ventrok në zonën e fshatit Lumalas Nj. A. Bulgarec 11,033,963 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Pajisje mobilerie arsimi i mesem i pergjithshem “Shkolla e Mesme Gostime Polis 2,754,127 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Loti 2 ''Blerje kamioncine'' 2,083,333 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Loti I ''Blerje fadrome'' 8,750,000 Announced Procurement
Local Unit Himarë Shpenzime për blerje koshash për mbetje urbane 9,900,000 Announced Procurement
Local Unit Finiq Pjese kembimi dhe riparim mjetesh,blerje goma dhe bateri 5,833,333 Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Hartime Plane Mbarështrimi pyje dhe kullota në Bashkinë Tepelenë 4,583,333 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Furnizim Vendosje dhe Mirembajtje Automjetesh. 4,166,667 Announced Procurement
Local Unit Korçë Mbikëqyrja e punëve të objektit "Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuç i Zi dhe Belorta, Bashkia Korçë 1,563,818 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje mobilje dhe pajisje per zyra dhe sallen e menzes 1,726,320 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Furnizim me ushqime per vitin 2024 7,384,260 Announced the Winner M.C.CATERING SHPK 6,115,020.00
Local Unit Fier Blerje Çimento 1,602,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner Albania Distribution Chem 1,488,000.00
Local Unit Dibër Studim Projektim Ndertimi I rrjetit të kanalizimeve të ujrave te ndotura dhe impianti I pastrimit te qytetit Peshkopi, ne Bashkine Dibër 26,836,920 Announced the Winner ERALD-G SHPK 23,917,750.00
Local Unit Tiranë Loti 1: Blerje veshje nëntokësore varri 20,523,322 Announced the Winner Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 18,697,500.00
Local Unit Tiranë Loti 2: Blerje bordura provizore varri 5,823,000 Announced the Winner Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 5,300,000.00
Local Unit Shkodër Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër (Ekonomi Pyjore) 3,659,999 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje fije metalike dhe rula 2,722,575 Announced Procurement
Local Unit Korçë Blerje automjeti fuoristradë Pick-Up ATP 3,413,889 Announced Procurement
Local Unit Patos Rehabilitim i pjesshëm i përroit në Lagjen “E Re” (Blerje bazë materiale) 6,346,313 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje uniforma dhe veshje për punonjësit e MZSH 3,600,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale te imta 5,128,900 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Blerje paisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK) 13,165,581 Announced Procurement
Local Unit Durrës Rikostruksion rruge në Njësinë Administrative Ishëm 16,665,708 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Sinjalistika Horizontale , Vertikale 7,500,000 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Rikualifikim i rrugeve te brendeshme ne Ksamil 25,000,000 Announced the Winner ILIRIA/D 22,198,300.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data