Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
666 95,108,831,858 490 53,874,283,986 77,287,205,305

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Loi1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive 145,832,293 Re-Proclaimed Procurement
Loti 6: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për ” Ndërhyrje në muze dhe monumente Kulture”, 13,104,000 Announced the Winner 11,916,333
Loti 5: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në Infrastrukturën turistike Zip Line dhe terrene sportive Dua te Luaj”, 13,586,500 Announced the Winner 11,684,583
Loti 10: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për Ndërhyrje për rehabilitimin dhe transformimin mjedisor,peisazhit urban dhe natyror” 7,750,000 Announced the Winner 6,704,167
“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve të objekteve të financuara nga buxheti i shtetit 18,358,613 Announced Procurement
Nderhyrje për mbrojtje mjedisore, lumore, erozion, rrëshqitje: “Rehabilitimi i sistemit të mbrojtjes dhe largimit të ujrave të larta dhe të shiut ,trotuaret dhe ndricimi i rrugës "Dukas - Kuqar - Manekaj – rusinje”, Patos, F.I.” 105,095,480 Announced Procurement
Ngritja e infrastrukturës mbështetëse në funksion të kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkinë Elbasan, Loti 2: Argjinatura mbrojtëse e Lumit Shkumbin. 759,108,247 Announced Procurement
“Ngritja e infrastruktures mbështetëse në funksion të kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkine Elbasan-Loti 1:Rruget e Aksesit (Rruga Nezir Muzhaqi,seg I dhe Rruga Zija Luniku, seg II). 547,562,825 Announced Procurement
Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2), ndërhyrje transformimi urban në hapesira publike Sheshi Demokracia rruga lidhese Sheshi Ahmet Zogu dhe Blloku Drita 131,644,338 Announced Procurement
Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive 62,500,000 Announced the Winner 49,937,000
Loti 3: Blerje “Materiale për ujsjellës kanalizime sipas kerkesave te Bashkive 83,333,333 Announced the Winner 75,780,684
Loti 2: Blerje “Materiale elektrike sipas kerkesave te Bashkive 125,000,000 Announced the Winner 104,163,048
Loti 7:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”, 15,216,667 Announced the Winner 13,404,167
Loti 3: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale mbrojtje lumore dhe rehabilitimi i përroit të Lushnjes” 12,907,083 Announced the Winner 11,307,917
Loti 1:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për paketën “Ndërhyrje për Transformimin Urban në Hapësira publike Kryesore ” 12,325,000 Announced the Winner 10,609,167
Minikonkursi Nr.20(Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - “Punime Civile të Infrastrukturës kritike, për mbylljen dhe mbushjen e puseve të Minierës së Valiasit, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz.”. (Programi i Rindertimit)
Signed the Contract 29,587,261
Loti 2: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje rigjeneruese në blloqet e Banimit qytetese” 12,224,333 Announced the Winner 10,090,500
Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e dajlanit deri në godinën e kavalishencës 416,606,400 Announced the Winner 284,962,076
Ndërhyrje për përmirësimin e strukturave dhe mbrojtjeve rrugore – paketa e rreshqitjev dhe mbrotjeve 416,666,666 Announced the Winner 298,225,490
Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.
Loti 2: “Objekti: “Kolaudimi per punimet ne infrastrukturen publike ne zonat e prekura nga termeti”, (Programi i Rindertimit)
“Kolaudimi i punimeve për ndërtimin dhe rindërtimin e infrastrukturës publike zona e re për zhvillim Bubq, Njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë.”
Signed the Contract 230,066
Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.
Loti 2: “Objekti: “Kolaudimi per punimet ne infrastrukturen publike ne zonat e prekura nga termeti”, (Programi i Rindertimit)
“Kolaudimi i punimeve për ndërtimin dhe rindërtimin e infrastrukturës publike zona e re për zhvillim Manzë, Njësia administrative Manzë, Bashkia Durrës.”
Signed the Contract 97,631
“Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale – Paketa: ndërhyrje të urave dhe nyjeve lidhëse” 258,333,333 Announced the Winner 197,191,575
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 4) 433,333,295 Re-Proclaimed and Announced the Winner 226,466,200
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 1 dhe 2) 466,666,658 Announced the Winner 330,978,880
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike (rajoni 3)” 433,333,295 Announced the Winner 304,277,850
“Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 4 349,985,547 Announced the Winner 265,665,115
Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 1 dhe 2. 461,039,910 Announced the Winner 322,080,000
Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 3. 349,985,547 Announced the Winner 287,782,600
Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij 323,814,206 Announced the Winner 287,782,600
Nderhyrje ne zona historike per forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 3 dhe 4) - Rijetëzimi dhe përmirësimi i vlerave të Kalasë së Tepelenës 541,666,666 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data