Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme dhe rikualifikimi i hapësirave publike tek zona e plazhit tek Shkëmbi i Kavajës, Bashkia Durrës.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Durrës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme dhe rikualifikimi i hapësirave publike tek zona e plazhit tek Shkëmbi i Kavajës, Bashkia Durrës.
Fondi i akorduar për vitin 2018 është 124.294.167 lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-69237-05-16-2018
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi
Vlera / Fondi Limit 372,584,260
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 17-05-2018
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-05-2018
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 18-06-2018
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues VARAKU E SHPK & VELLEZERIT HYSA SHPK
BESTA SHPK & FLED SHPK & TOTILA SHPK
BAJRAMI N SHPK & BLERIMI SHPK
B 93 SHPK & BE - IS SHPK
EURONDERTIMI 2000 SHPK & AGRI CONSTRUKSION SHPK & KACDEDJA SHPK
LIQENI VII SHPK & KUPA SHPK & NDERTIMI SHPK
2T SHPK
ALBA KONSTRUKSION SHPK
LALA SHPK & BIBA X SHPK & SHANSI INVEST SHPK & JODI KOMPANY SHPK
G.P.G. COMPANY SHPK
AL ASFALT SHPK & ALB KORCA 2002 SHPK & EURO ALB SHPK & HTM SHPK
HASTOCI & BAMI SHPK
FUSHA SHPK
K.M.K. SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BESTA -
 • TOTILA -
 • FLED -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 228,121,762
  Data e shpalljes se fituesit 16-07-2018
  Data e lidhjes se kontrates 23-07-2018
  Vlera e Kontrates me TVSH 273,746,114
  Kohezgjatja e Kontrates 10 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datën 29.06.2018 paraqiti ankesë shoqëria 2T SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 02.07.2018.

  Në datën 03.07.2018 paraqiti ankesë shoqëria Varaku SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 04.07.2018.

  Në datën 03.06.2018 paraqiti ankesë shoqëria Lala SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 04.07.2018.

  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike Varaku E SHPK (39%) dhe Vellezerit Hysa SHPK (61%) pasi:
  a) Shoqëria Varaku E SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me realizimin e punëve të ngjashme.
  b) Shoqëria Vëllezërit Hysa SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me plotësimin e të gjitha detyrimeve e taksave dhe tarifave vendore.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike Bajrami N SHPK (71%) dhe Blerimi SHPK (29%) pasi:
  a) Shoqëria Blerimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me realizimin e punëve të ngjashme.
  b) Shoqëria Blerimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin.
  c) Shoqëria Blerimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për ketë qellim.
  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Eurondertimi 2000 SHPK (38.96%), Agri Construksion SHPK (53.41%) dhe Kacdedja SHPK (7.63%) pasi:

  a) Shoqëria Eurondërtim 2000 SHPK nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim pasi nuk ka paraqitur deklaratën përkatëse. Gjithashtu kjo Shoqëri nuk ka paraqitur deklaratën mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5, deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7, deklaratën për pagesën e taksave vendore, deklaratën për mosangazhimin e inxhiniereve dhe deklaratën për mosangazhimin e mjeteve.
  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Liqeni VII SHPK (38%), Kupa SHPK (52%) dhe Ndertimi SHPK (10%) pasi:
  b) Shoqëria Kupa SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin, pasi, përveç arkitektit, inxhinieret e tjerë të deklaruar janë të angazhuar në realizimin e kontratës ’’Sistemim asfaltim i rrugës Kastriot – Arras’’, lidhur me FSHZH, kontrate e cila është në proces zbatimi.
  c) Shoqëria Ndërtimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin.

  5. Operatori Ekonomik 2T SHPK pasi:
  a) Nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin, pasi në stafin e propozuar mungon inxhinieri mekanik.
  b) Stafi i deklaruar është i angazhuar në objektin ‘’Rikonstruksioni rrugës ‘’Ura e Çorumit - Zhabiak - Ura e Çepanit’’, lidhur me FSHZH, kontrate e cila është në proces zbatimi.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Lala SHPK (31%), Biba X SHPK (30%), Jodi Company SHPK (16%), dhe Shansi Invest SHPK (23%) pasi:
  a) Shoqëria Lala SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me realizimin e punëve të ngjashme, pasi puna e deklaruar Ujësjellësi Sarandë nuk mund të konsiderohet si pune e ngjashme.
  b) Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim pasi, referuar vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me nr. 2897 Prot, date 30.05.2018, rezulton se ka detyrime në shumen 9.425.019 leke.
  c) Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.3 për kualifikim lidhur me detyrimet dhe taksat vendore pasi, referuar punëve të ngjashme të deklaruara, ka kryer aktivitet në Shijak në ndërtimin e objektit Rikonstruksion, sistemim dhe asfaltim sheshesh në vitet 2016-2018 dhe nuk ka paraqitur asnjë dokument për likuidimin e detyrimeve vendore në ketë bashki, për ketë periudhe.

  7. Operatori Ekonomik KMK SHPK pasi nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.20 - Dt.21-05-2018
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.29 - Dt.23-07-2018
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.32 - Dt.13-08-2018

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data