Open Procurement Albania

Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.

Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 30,197,517 lekë pa TVSH sipas VKM Nr 587 Dt 22/07/2020. "Për Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne mbikëqyrjen e punimeve të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar. Zonat e detyruara te shpalluara per zhvillim ku FSHZH eshte njesi zbatuese jane: Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak, Vorë, Valias dhe Mirdite.
Nr. Reference REF-70113-08-27-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 150,987,587
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-09-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 18
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. A&E Engineering sh.p.k.
2. Archispace sh.p.k & Sphaera sh.p.k & I Ri sh.p.k
3. ARENA MK sh.p.k
4. C.E.C Group sh.p.k & Elba sh.p.k & 6D Plan sh.p.k .
5. CIVIL CONS sh.p.k & Engineering Consulting Group sh.p.k .
6. G B Civil Engineering sh.p.k & Invictus sh.p.k , & Person fizik Margarita Kodra.
7. GJEOKONSULT & CO sh.p.k & I T M sh.p.k , & INFRATECH sh.p.k .
8. HE & SK 11 sh.p.k & SELAS sh.p.k .
9. HMK - Consulting sh.p.k & A R G I sh.p.k K62028003A
10. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS sh.p.k & ERSI/M sh.p.k
11. Instituti Dekliada - Alb sh.p.k .
12. GEOSAT GROUP sh.p.k K21624005& Instituti I Konsulences Ne Ndertim IKN sh.p.k .
13. KKG PROJECT sh.p.k & GR ALBANIA sh.p.k
14. 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S sh.p.k & STUDIO-REBUS sh.p.k
15. Derbi - E sh.p.k & Zenit & CO sh.p.k
16. Tower sh.p.k & Dricons sh.p.k & Infrakonsult sh.p.k,
17. ERALD – G sh.p.k. & TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING sh.p.k.
18. TAULANT sh.p.k, & ARABEL – STUDIO sh.p.k & ELITE STUDIO sh.p.k .

Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë deri në 12 muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit të njësive të banimit.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar perkatesisht Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021 dhe Nr. 13 datë 29 Janar 2021 , Autoriteti Kontraktor ka njoftuar fituesit per minikontratat e kësaj Marrëveshje Kuadër (Minikonkurse) si me poshte:

- Minikonkursi Nr. 1 : Mbikëqyrja e punimeve“Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa Pallat, për zonat e reja për zhvillim Kavajë .
Fondi limit i minikonkursit është 15,657,729 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S sh.p.k & STUDIO-REBUS sh.p.k
Oferta fituese: 13,040,175 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonat e reja për zhvillim Lezhë 1+ 2”
Fondi limit i minikonkursit është 10,293,301 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS”
Oferta fituese: 8,404,283 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa Pallat, për zonat e reja për zhvillim Thumanë.”
Fondi limit i minikonkursit është 11,456,327 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve Archispace” sh.p.k “SPHAERA” sh.p.k & “I RI” shpk
Oferta fituese: 9,472,844 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i 2 banesave kolektive (pallat) 7 dhe 8 kate mbi tokë”
Fondi limit i minikonkursit është 2,514,017 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS”
Oferta fituese: 2,000,684 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 5 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim Bubq, njësia administrative Bubq, Bashkia Krujë”
Fondi limit i minikonkursit është 4,846,619 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve Tower" & "Dricons" & "Infrakonsult" Sh.p.k
Oferta fituese: 3,940,453 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 6 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim Golem, njësia administrative Golem,Bashkia Kavajë
Fondi limit i minikonkursit është 2,730,733 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve G B Civil Engineering” sh.p.k dhe “Invictus” sh.p.k & “Margarita Kodra” p.fizik
Oferta fituese: 2,183,145 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 7 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim Laç, njësia administrative Laç, Bashkia Kurbin
Fondi limit i minikonkursit është 11,850,493 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve Civil Cons” sh.p.k “Engineering Consulting Group” sh.p.k
Oferta fituese: 9,798,766 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 8 : Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim Marikaj, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë”.
Fondi limit i minikonkursit është 4,846,619 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve HMK Consulting" & "Argi" Sh.p.k
Oferta fituese: 3,940,453 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 9 : Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, ne zonen e re per zhvillim Shijak, njësia administrative Shijak , Bashkia Shijak”, Lot 1, ku perfshihen objektet: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 7.1, 8.1, 8.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 sipas PDyV te miratuar”
Fondi limit i minikonkursit është 12,426,791 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve Geosat group" sh.p.k & Instituti I Konsulences Ne Ndertim "IKN” sh.p.k
Oferta fituese: 10,268,846 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 10 : Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, ne zonen e re per zhvillim Shijak, njësia administrative Shijak , Bashkia Shijak”, Lot 2, ku perfshihen objektet: 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1, sipas PDyV te miratuar.
Fondi limit i minikonkursit është 15,179,678 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve KKG Project” sh.p.k “GR Albania” sh.p.k
Oferta fituese: 12,642,041 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 11 : Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, në zonën e re për zhvillim Vorë, njësia administrative Vorë , Bashkia Vorë”, Lot 1, ku përfshihen objektet: BN.1.13, BN.1.02, BN.1.03, BN.5.02, BN.1.04, BN.1.05, BN.1.07, BN.1.08, BN.1.09, BN.1.10, BN.1.11, BN.2.01, BN.2.02, BN.2.03, BN.2.04, BN.2.05, BN.2.06, sipas PDyV së së miratuar.
Fondi limit i minikonkursit është 12,048,214 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimin e Operatorëve Zenit&Co" sh.p.k & "Derbi-E" Sh.p.k
Oferta fituese: 9,992,082leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 12 : Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, në zonën e re për zhvillim Vorë, njësia administrative Vorë , Bashkia Vorë”, Lot 2, ku përfshihen objektet: BN.3.01, BN.3.02, BN.3.03, BN.3.04, BN.3.05, BN.3.07, BN.3.08, BN.3.09, BN.3.10, BN.3.11, BN.6.01, BN.6.02, BN.6.03, sipas PDyV së së miratuar.
Fondi limit i minikonkursit është 10,926,939 lekë pa tvsh.
Fitues: Arena MK
Oferta fituese: 9,040,741 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 13 : Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, në zonën e re për zhvillim Fushë – Krujë, njësia administrative Fushë – Krujë, Bashkia Krujë”, ku përfshihen objektet B1-B12, sipas PDyV së së miratuar.
Fondi limit i minikonkursit është 6,334,847 lekë pa tvsh.
Fitues: INSTITUTI DEKLIADA - ALB
Oferta fituese: 5,196,411 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 14 : Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, në zonën e re për zhvillim Krujë, njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë”, ku përfshihen objektet, sipas PDyV së së miratuar.
Fondi limit i minikonkursit është11,086,528 lekë pa tvsh.
Fitues: 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S & “STUDIO REBUS” sh.p.k
Oferta fituese: 9,172,782 leke pa Tvsh.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 15 : Mbikëqyrja e punimeve : Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim, njësia administrative Manzë, Bashkia Durrës.
- Fondi i Minikonkursit është 10,904,666 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 8,995,541 Leke Pa TVSH.
Fitues: TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING sh.p.k. & ERALD – G sh.p.k.
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 16: Mbikëqyrja e punimeve - Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim, njësia administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë.
- Fondi i Minikonkursit është 3,820,721 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 3,069,103 Leke Pa TVSH.
Fitues: TAULANT sh.p.k. & ARABEL – STUDIO sh.p.k & ELITE STUDIO sh.p.k
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 17 : “Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim, njësia administrative Valias, Bashkia Kamëz.
- Fondi i Minikonkursit është 15,423,994 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 12,845,514 Leke Pa TVSH.
Fitues: HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS
________________________________________________
- Minikonkursi Nr. 18 : “Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për 4 Pallate pikësore Lgj. 17 Rr. Lura, nr. 1&3 dhe Rr. Ahmet Dakli nr. 15&23, dhe 1 Pallat pikësor Nr. 458 Rr. Bajram Tushe” njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës.”
- Fondi i Minikonkursit është 9,288,117 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 7,671,601 Leke Pa TVSH.
Fitues: “GEOSAT GROUP” sh.p.k & “Instituti I Konsulences Ne Ndertim "IKN" sh.p.k
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-70113-08-27-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi - Buletini i Posaçëm Nr. 61 datë 28 Gusht 2020
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi - Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
- Buletini i Posaçëm Nr. 13 datë 29 Janar 2021
Njoftim per Lidhje Kontrate
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 1.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 2.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 3.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 4.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 5.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 6.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 7.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 8.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 9.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 10.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 11.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 12.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 13.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 14.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 15.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 16.
• Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi 17.
__________________________________________
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr. 587, Datë 22.7.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), të Dëmtuara, në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në NjësinëAdministrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.

Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 30,197,517 lekë pa TVSH sipas VKM Nr 587 Dt 22/07/2020. "Për Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne mbikëqyrjen e punimeve të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar. Zonat e detyruara te shpalluara per zhvillim ku FSHZH eshte njesi zbatuese jane: Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak, Vorë, Valias dhe Mirdite.
Nr. Reference REF-68773-08-14-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 150,987,587
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 17-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-08-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë deri në 12 muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit të njësive të banimit.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Autoriteti Përgjegjës duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik, anulon procedurën për shkak të afatit kohor për dorëzimin e ofertave / kërkesave për pjesëmarrje.
Shenime Autoriteti Përgjegjës duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik, anulon procedurën për shkak të afatit kohor për dorëzimin e ofertave / kërkesave për pjesëmarrje, konkretisht:
Në DST dhe Njoftimin e Kontratës për publikim, Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje është përcaktuar Data: 27/08/2020 Ora: 12:00, ndërkohë që në Sistemin e Prokurimit Elektronik, Data e mbylljes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje është: Data: 27/08/2020 Ora: 08:00.
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-68773-08-14-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr. 587, Datë 22.7.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), të Dëmtuara, në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 64, Datë 29.1.2020Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në NjësinëAdministrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në NjësinëAdministrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e FonditShqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKMNr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data