Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.14( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë”, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)

Qarkun Durrës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.14- Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë”, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 18-05-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar. ( Programi i Rindertimit) , me referencë REF-58253-05-15-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 13 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 12 kanë sjellë ofertë zyrtare 8 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar C.E.C Group” sh.p.k. &“ ELBA sh.p.k.
- Fondi i Minikonkursit është 1,304,722 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 1,145,400 Leke Pa TVSH.
Nr. Reference REF-58253-05-15-2020(Minikonkursi Nr. 14)
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 18-05-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1 .“C.E.C Group” sh.p.k & “ELBA “sh.p.k,
2 .“Transport Highway Consulting” sh.p.k. & “Erald-G” sh.p.k N
3 .“G B Civil Engineering” & “Studio Services K - SA" sh.p.k
4 .“Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k
5 .“A&E Engineering” sh.p.k,
6 .“Gjeokonsult & Co” sh.p.k
7 . “Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k
8 .“Arabel-Studio” sh.p.k & “KKG Project” sh.p.k & “GR Albania” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • C.E.C GROUP sh.p.k. - ELBA sh.p.k. -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1,145,400
  Data e shpalljes se fituesit 19-02-2021
  Data e lidhjes se kontrates 22-02-2021
  Vlera e Kontrates me TVSH 1,145,400.00 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës sipas afatit të kontratës së zbatimit të punimeve.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Nuk ka te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 25 datë 19 Shkurt 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 53 datë 9 Prill 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data