Open Procurement Albania

Investime për transformimin e fshatrave me potencial turistik në zona të integruara të akomodimit dhe shërbimeve

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Investime për transformimin e fshatrave me potencial turistik në zona të integruara të akomodimit dhe shërbimeve
Nr. Reference REF-46959-10-21-2022
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 495,904,988
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 24-10-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 24-10-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 09-11-2022
Sektori Turizëm
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues 1.BOE “ARIFAJ” shpk & “DENIS-05” shpk
2.BOE “ZDRAVO” shpk & “BAJRAMI N” shpk
3.BOE “JUNIK” shpk & “NDERTIMI” shpk
4.BOE “ALB TIEFBAU” shpk & “ MELA.” sh.p.k
5.BOE “GLAVENICA” shpk & “ED KONSTRUKSION” shpk & “B93 II” shpk & “VIANTE Konstruksion”
6.“4 A-M” shpk
7. “ALBAVIA” shpk
8.BOE “MF INVEST GROUP” shpk & “ALKO-IMPEX General Construcion”
9.BOE “S.M.O.UNION” shpk & “BLERIMI”
10.“GJIKURIA” shpk
11.BOE “ALMO KONSTRUKSION” shpk & “EURONDERTIMI 2000” shpk
12.“CURRI” shpk
13. “VELLEZERIT HYSA” shpk
14.“BE - IS” shpk
15.BOE “EURO-ALB” shpk & “KLAJGER KONSTRUKSION” shpk & “S I R E T A 2F” shpk
16.“DON JURGE” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Arifaj sh.p.k. - Denis-05 sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 317,383,059
  Data e shpalljes se fituesit 14-11-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE “EURO-ALB” shpk & “KLAJGER KONSTRUKSION” shpk & “S I R E T A 2F” shpk, per arsye:
  -nuk plotëson Kriterin për kapacitetin teknik pika 2.3.1. të Kritereve të vecante në DT për objektin “Investime për transformimin e fshatrave me potencial turistik në zona të integruara të akomodimit dhe shërbimeve”, për sa i përket "Përvojës së suksesshme në realizimin e punëve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese vitet të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  2.“DON JURGE” shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur ofertë financiare.
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-46959-10-21-2022
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data