Open Procurement Albania

Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, sociale, etj”- Mbështetje logjistike

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, sociale, etj”- Mbështetje logjistike

• Ne Buletinin Nr. 64 datë 24 Korrik 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt “Festivali Nona, Festa Kombëtare e Gjysheve Shqiptare, Bashkia Përmet.”

Fondi limit i Minikonkursit:20,289,800 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “SCREEN AD” sh.p.k
Vlera fituese: 12,877,200 leke pa tvsh

• Ne Buletinin Nr. 64 datë 24 Korrik 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt “Panairi Taverna e Adriatikut (12 dhe 13 Gusht 2023), Bashkia Durrës.”

Fondi limit i Minikonkursit:10,631,600 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “PROSOUND” sh.p.k
Vlera fituese: 6,310,000 leke pa tvsh

• Ne Buletinin Nr. 32 datë 11 Prill 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt “Organizimi i eventit: Kurorëzimi i Skënderbeut, Ardenicë, Lushnje.”

Fondi limit i Minikonkursit:1,048,433 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 314,950 leke pa tvsh

• Ne Buletinin Nr. 43 datë 15 Maj 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Festa e Qershisë Drobonik, Bashkia Berat.”

Fondi limit i Minikonkursit:2,738,400 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 1,580,200 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 51 datë 5 Qershor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Panairi i Fruta Perimeve Divjakë 2023.”
Fondi limit i Minikonkursit:3,591,850 Lek pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit:“PROSOUND” sh.p.k
Vlera fituese:1,798,700 Lek pa TVSH

Minikonkursi me objekt “Panairi i Fruta Perimeve Divjakë 2023.” eshte anulluar sipas Buletinit Nr. 60 datë 3 Korrik 2023

• Ne Buletinin Nr. 61 datë 10 Korrik 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: Organizimi i eventit kulturor 3 ditor, për evokimin e traditës në Korçë, Pazari Korçë dhe Drenovë.””

Fondi limit i Minikonkursit:17,609,066 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “SCREEN AD” sh.p.k
Vlera fituese: 10,307,000 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 66 datë 31 Korrik 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Festa e Rrajcës, Jehona e Daulleve në Ahet e Shebenikut», Bashkia Përrenjas.

Fondi limit i Minikonkursit:2,923,533 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 2,110,600 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 66 datë 31 Korrik 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Festa e Dardhës ”, Bashkia Korcë

Fondi limit i Minikonkursit:364,150 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “PROSOUND” sh.p.k
Vlera fituese: 303,400 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 70 datë 21 Gusht 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Festa e Roshnikut” (8 & 9 Shtator, 2023 në Roshnik), Bashkia Berat.”

Fondi limit i Minikonkursit:11,144,366 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “PROSOUND” sh.p.k
Vlera fituese: 8,118,800 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 70 datë 21 Gusht 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Festa e Ardenicës” (8 Shtator 2023), Bashkia Lushnje.”

Fondi limit i Minikonkursit:4,400,833 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “SCREEN AD” sh.p.k
Vlera fituese: 2,667,800 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 75 datë 4 Shtator 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Festa e Voskopojes”, Bashkia Korcë”

Fondi limit i Minikonkursit:11,533,399 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 8,401.300 Lek pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 77 datë 11 Shtator 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt: “Panairi i zonës "Agroturizem Turistik dhe Kulturor"

Fondi limit i Minikonkursit:4,606,300 leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 3,642,250 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 80 datë 25 Shtator 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Festa e Mollës” (7 Tetor 2023), Bashkia Korçë.”

Fondi limit i Minikonkursit:5,946,800 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “SCREEN AD” sh.p.k
Vlera fituese:4,777,500 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 82 datë 2 Tetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Festa e Ullirit (28 Tetor 2023) në fshatin Bilç, Bashkia Berat."

Fondi limit i Minikonkursit:5,452,183 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese:1,986,050 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 84 datë 9 Tetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Dita Olimpike Multidisiplinare Thumanë "Sporti për Zhvillim", në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë.”

Fondi limit i Minikonkursit:17,406,534 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “PROSOUND” sh.p.k
Vlera fituese:7,380,800 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 84 datë 9 Tetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Festa e Potencialeve Lokale”, (25 Tetor 2023), Bashkia Shkodër.”

Fondi limit i Minikonkursit: 1,211,817 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese:776,730 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 90 datë 6 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Dita e Sipërmarrjes Vlorë ”

Fondi limit i Minikonkursit: 325,800 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese:192,200 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 90 datë 6 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Dita e Sipërmarrjes, Korçë ”

Fondi limit i Minikonkursit: 1,290,284 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese:777,380 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 90 datë 6 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Dita e Sipërmarrjes, Valias, Bashkia Kamëz ”

Fondi limit i Minikonkursit: 3,026,401 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese:1,481,980 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 90 datë 6 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Dita e Sipërmarrjes, Shkodër ”

Fondi limit i Minikonkursit: 1,200,834 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 657,780 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 93 datë 13 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“ Festojmë në Vlorë për Pavarësi e Flamur ”

Fondi limit i Minikonkursit: 8,296,366 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 3,399,150 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 95 datë 20 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“ Panairi i Gjelit të Detit.”

Fondi limit i Minikonkursit: 3,740,450 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 1,610,330 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“ Dita e Diaspores”, Bashkia Shkodër”

Fondi limit i Minikonkursit: 3,194,933 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 2,118,260 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 100 datë 11 Dhjetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Panairi Verë dhe Traditë’’ Bashkia Durrës.

Fondi limit i Minikonkursit: 4,568,166 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 4,529,220 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 100 datë 11 Dhjetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Panairi i Produktit Lokal, Shkodër".

Fondi limit i Minikonkursit: 8,104,933 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “SCREEN AD” sh.p.k
Vlera fituese: 7,950,800 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 101 datë 18 Dhjetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Tregu i Fundvitit Shkodër.

Fondi limit i Minikonkursit: 15,461,665 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 6,620,500 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin Nr. 101 datë 18 Dhjetor 2023 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Nxitja e fshatrave të Sarandës nëpermjet promovimit të produkteve dhe kulturës vendase", Sarandë.

Fondi limit i Minikonkursit: 15,518,465 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “PROSOUND” sh.p.k
Vlera fituese: 9,907,000 Leke pa TVSH

• Ne Buletinin 11 datë 26 Shkurt 2024 eshte shpallur fituesi i minikonkursit me objekt:“Panairi i kulinarisë, Dita e Verës 2024” Bashkia Elbasan

Fondi limit i Minikonkursit: 16,651,397 Leke pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit: “ASLV”sh.p.k
Vlera fituese: 11,658,560 Leke pa TVSH

Nr. Reference REF-50040-11-15-2022
Kodi CPV
79952100-3 - Shërbime të organizimit të eventeve kulturore
79952000-2 - Shërbime të organizimit të eventeve
Vlera / Fondi Limit 150,000,000
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 16-11-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 16-11-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 16-12-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1.“ASLV”sh.p.k
2.“SCREEN AD” sh.p.k
3.“PROSOUND” sh.p.k

Janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese:
1.“ASLV”sh.p.k-Vlera e ofruar për njësi 935,295 lekë pa tvsh
2.“SCREEN AD” sh.p.k - Vlera e ofruar për njësi 988,200 lekë pa tvsh
3.“PROSOUND” sh.p.k - Vlera e ofruar për njësi 1,058,300 lekë pa tvsh
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 12-01-2023
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 36 muaj marreveshja kuader
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
Arsyeja e Anulimit
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-50040-11-15-2022
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 32 datë 11 Prill 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 43 datë 15 Maj 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 51 datë 5 Qershor 2023 "
Formulari Anullimit te Minikonkursit " Buletini Nr. 60 datë 3 Korrik 2023 "
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 61 datë 10 Korrik 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 70 datë 21 Gusht 2023 "
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr.75 datë 4 Shtator 2023 "
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 77 datë 11 Shtator 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 80 datë 25 Shtator 2023 "
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 82 datë 2 Tetor 2023 "
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 84 datë 9 Tetor 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 90 datë 6 Nëntor 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 93 datë 13 Nëntor 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 95 datë 20 Nëntor 2023 "
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 100 datë 11 Dhjetor 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini Nr. 101 datë 18 Dhjetor 2023"
Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit " Buletini 11 datë 26 Shkurt 2024"

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data