Open Procurement Albania

Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik
Nr. Reference REF-77830-08-18-2023
Kodi CPV
32353100-3 - Regjistrime, 98300000-6 - Shërbime të ndryshme
Vlera / Fondi Limit 81,666,612
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallur Prokurimi
Data e Njoftimit te Tenderit 21-08-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 21-09-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-09-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 36 muaj
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-77830-08-18-2023
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). “Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Studime, analiza, Masterplane. (Produkt). “Mbështetje me ekspertizë për bashkitë për regjistrimin fillestar / përmirësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme në territorin e fshatrave me potencial turistik
Nr. Reference REF-65542-04-11-2023
Kodi CPV
32353100-3 - Regjistrime, 98300000-6 - Shërbime të ndryshme
Vlera / Fondi Limit 83,333,333
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 12-04-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 12-04-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-05-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 36 muaj
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
c) Autoriteti ka konstatuar se Termat e References jane te paplota.
Shenime Informacion Shtese per arsyen e anulimit:Autoriteti ka konstatuar se Termat e References jane te paplota. Konkretisht në Termat e Referencës, nuk janë evidentuar zonat kadastrale të fshatrave me potencial turistik ku do të kryhet regjistrimi për të realizur produktin “evidentimin dhe regjistrimin e pronave të paluajtshme”,konstatimi ky i evidentuar edhe nga aktorët e përfshirë në këtë proces (bashkite, kadastra, etj).Përcaktimi i zonave kadastrale rrjedhimisht sjellë qartësi në mënyrën e ofertimit, lehtësi përoperatorët për dorëzimin e ofertave të vlefshme, lehtësi për shqyrtimin dhe vlerësimin e tyre ngaautoritetit, si dhe lehtësi në menaxhimin e kontratës dhe të produkteve të këtij shërbimi.Njëkohësisht monitorimi nga organet përgjegjëse të kadastrës, për kontrollin e cilësisë dhe marrjennë dorëzim të pasurive për regjistrimin sipas fazave dhe rregullave ligjore në fuqi, do të kryhet në zonat kadastrale konkrete.
Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 51 datë 5 Qershor 2023
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-65542-04-11-2023
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
Terms of reference

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data