Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Rezultate permbledhese sipas njesise se qeverisjes vendore

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
14 278 637 66,338,579,044 556 29,337,214,972 53,469,275,513

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Qazim Turdiu” me fond limit : 30180248 lekë pa tvsh
Lidhur Kontrata “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 29,773,035.00
Qeverisja Vendore Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi kopshti “Fikas” me fond limit : 3729620 lekë pa tvsh
Lidhur Kontrata “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 3,683,460.00
Qeverisja Vendore Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Mangull” me fond limit: 14353506 lekë pa tvsh
Lidhur Kontrata “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 14,047,605.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 13 (trembëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata NET-GROUP 450,402.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “MAGING Studio” shpk & “IMES -D” shpk 461,632.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 13 (trembëdhjetë) pallate” (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata “VAS Konstruksion”Shpk & “4 AM”Shpk 30,142,840.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk 29,856,352.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit) 6,063,680 Lidhur Kontrata “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan” 5,942,000.00
Qeverisja Vendore Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne Punime rindertimi per “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtim. (Programi i Rindertimit) 9,200,243 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë Loti I: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata AGRI CONSTRUCTION 104,999,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata PE-VLA-KU SHPK 91,000,500.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti III: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata LLAZO SHPK 132,006,557.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti IV: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata Kacdedja sh.p.k & Everest sh.p.k 114,316,900.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti V: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata EURO-ALB SHPK - SIRETA 2F SHPK 99,208,484.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti VI: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Igroup” shpk & “Inerti” shpk 114,406,649.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti VII: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T 110,697,492.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti I “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Lidhur Kontrata A & E Engineering SHPK 1,595,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti V “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Lidhur Kontrata A & E Engineering SHPK 1,580,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti II “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Lidhur Kontrata “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk 1,600,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti III “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Lidhur Kontrata Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk 2,236,500.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti VII “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Lidhur Kontrata Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk 1,790,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti VI “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Lidhur Kontrata “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk 1,789,000.00
Qeverisja Vendore Lezhë Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe (Loti II). (Programi i Rindertimit) 1,415,686 Lidhur Kontrata MCE 1,400,000.00
Qeverisja Vendore Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa. (Programi i Rindertimit) 2,589,894 Lidhur Kontrata 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk 2,500,000.00
Qeverisja Vendore Vorë Rindërtimi i godinës së Bashkisë Vorë (Programi i Rindërtimit) 618,868,546 Lidhur Kontrata “Egeu Stone” shpk & “Boshjaku.B” shpk & “Pese Vellezerit” 615,559,502.00
Qeverisja Vendore Durrës “Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 59,968,150 Lidhur Kontrata KOMBEAS SHA 59,855,641.00
Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit) 330,575,582 Rishpallje me Lidhje Kontrate AD-STAR SHPK 315,207,533.00
Qeverisja Vendore Vorë Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Vorë (Programi i Rindertimit) 31,687,604 Lidhur Kontrata “Arena MK” shpk & “NG Structures” shpk & “Net Group” shpk 31,500,000.00
Qeverisja Vendore Lezhë “Shembja e njesive individuale te banimit te pabanueshme, te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019 dhe transportimi i materialeve te dala nga shembja e tyre”. (Programi i Rindertimit) 76,433,448 Lidhur Kontrata ALESIO - 2014 75467882.2
Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcës së Poçme Operacionale (Programi i Rindertimit) 3,692,593 Lidhur Kontrata INSTITUTI DEKLIADA - ALB 3,692,000.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data