Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 630 65,690,056,182 554 29,335,667,123 53,463,276,032

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk 29,856,352.00
Local Unit Tiranë “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit) 6,063,680 Signed the Contract “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan” 5,942,000.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne Punime rindertimi per “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtim. (Programi i Rindertimit) 9,200,243 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Loti I: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract AGRI CONSTRUCTION 104,999,000.00
Local Unit Tiranë Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 91,000,500.00
Local Unit Tiranë Loti III: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract LLAZO SHPK 132,006,557.00
Local Unit Tiranë Loti IV: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Kacdedja sh.p.k & Everest sh.p.k 114,316,900.00
Local Unit Tiranë Loti V: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract EURO-ALB SHPK - SIRETA 2F SHPK 99,208,484.00
Local Unit Tiranë Loti VI: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Igroup” shpk & “Inerti” shpk 114,406,649.00
Local Unit Tiranë Loti VII: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T 110,697,492.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti I “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 1,595,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti V “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract A & E Engineering SHPK 1,580,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti II “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk 1,600,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti III “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk 2,236,500.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti VII “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk 1,790,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti VI “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.
Signed the Contract “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk 1,789,000.00
Local Unit Lezhë Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe (Loti II). (Programi i Rindertimit) 1,415,686 Signed the Contract MCE 1,400,000.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa. (Programi i Rindertimit) 2,589,894 Signed the Contract 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk 2,500,000.00
Local Unit Vorë Rindërtimi i godinës së Bashkisë Vorë (Programi i Rindërtimit) 618,868,546 Signed the Contract “Egeu Stone” shpk & “Boshjaku.B” shpk & “Pese Vellezerit” 615,559,502.00
Local Unit Durrës “Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 59,968,150 Signed the Contract KOMBEAS SHA 59,855,641.00
Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit) 330,575,582 Re-Proclaimed and Signed the Contract AD-STAR SHPK 315,207,533.00
Local Unit Vorë Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Vorë (Programi i Rindertimit) 31,687,604 Signed the Contract “Arena MK” shpk & “NG Structures” shpk & “Net Group” shpk 31,500,000.00
Local Unit Lezhë “Shembja e njesive individuale te banimit te pabanueshme, te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019 dhe transportimi i materialeve te dala nga shembja e tyre”. (Programi i Rindertimit) 76,433,448 Signed the Contract ALESIO - 2014 75467882.2
Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcës së Poçme Operacionale (Programi i Rindertimit) 3,692,593 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB 3,692,000.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve te ndertimit per objektin, Rindertimi i Shkolles 9 Vjecare ‘’Vellezerit Masha’’, Mazhe e Vogel , Njesia Administrative Bubq, Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit) 932,589 Signed the Contract ERALD-G SHPK 822334.81
Local Unit Durrës Rindertimi i Shkolles 9 Vjecare ‘’Vellezerit Masha’’, Mazhe e Vogel , Njesia Administrative Bubq, Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 72,944,207 Signed the Contract ‘’LLAZO’’ sh.p.k & ‘’BESTA’’ sh.p.k 72,793,016.00
Local Unit Mirditë Punime rindertimi ne "Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa(pallate), Rikonstruksionit te objekteve arsimore dhe publike si dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale,bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit) 623,224,034 Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin, ‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit ) 2,287,356 Signed the Contract ERALD-G SHPK 1,822,884.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje, Sistemimi i territorit, lirimi i sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44(dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës, (Programi i Rindertimit) 1,210,906 Signed the Contract ‘’HYDRO-ENG CONSULTING’’ & ‘’BN PROJECT’’ 1,103,590.00
Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale (Programi i Rindertimit) 260,060,201 Signed the Contract "Ante Group" Shpk & "NOVA Construction 2012" Shpk 259,769,626.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data