Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 148 946 30,701,218,909 486 17,911,938,254 4,903,371,689

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti 3: “Sigurimi kasko i mjeteve motorike” me afat 24 muaj 3,292,604 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të brendshme dhe te jashtme të Shkolles Shqiptare te Administrates Publike” 2,107,476 Announced the Winner ''FJONA-2006'' SH.P.K 1,994,208.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 2 “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 4,141,637 Announced the Winner M.C.CATERING 3,097,235.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 4 " Blerje ushqime koloniale " 1,220,186 Announced the Winner M.C.CATERING 919,225.00
Central Purchasing Agency Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, ë stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”; 34,775,999 Announced the Winner “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK& LEON KONSTRUKSION SHPK 21,884,756.00
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë” 2,723,333 Announced the Winner SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 2,722,100.00
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” 3,686,667 Announced the Winner “ALBSIG JETË” SHA 3,675,000.00
Central Purchasing Agency “Shërbimi i lavanderisë dhe hotelerisë në pavionet e Spitalit Universitar Obstetrik- Gjinekologjik “Koço Gliozheni”” 185,496,117 Announced the Winner "UNIVERS SERVIS" SHPK 171,224,352.00
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine”. 92,220,956 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 66,679,940.00
Central Purchasing Agency Blerje pajisje kondicionimi per IKMT 2,556,537 Announced the Winner SULOLLARI-KLIMA 2,270,000.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Fier” 10,256,452 Announced Procurement
Central Purchasing Agency FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE GLN (MISHELË) PËR PËRDORIM TERMIK CIVIL DHE INDUSTRIAL PËR DREJTORINË E PËRGJITHSME TË BURGJEVE 14,490,956 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje bukë gruri dhe simite”; 19,357,324 Announced the Winner K A D R A 18,596,928.00
Central Purchasing Agency "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme" 4,999,500 Announced the Winner VILNIK MOTORS 3,605,600.00
Central Purchasing Agency Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti I “Blerje goma për automjete” 18,489,171 Announced the Winner KLOSI-R COMPANY 10,694,700.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Sigurim shëndeti për Këshilltarët, familjarët dhe stafin administrativ për Komisionin e pavarur të Kualifikimit” 6,500,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Sigurim jete dhe shëndeti për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit” 4,500,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje materiale kancelarie me bazë letre” 55,591,246 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 " Blerje letër " 65,387,240 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”; 17,908,640 Announced the Winner Sinani Trading 11,727,450.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje ushqime koloniale " 1,350,686 Announced the Winner M.C.CATERING 1,013,400.00
Central Purchasing Agency Loti 3 "Blerje vezë" 91,125 Announced the Winner Sinani Trading 90,000.00
Central Purchasing Agency Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike -Loti II “Blerje bateri për automjete 9,155,144 Announced the Winner Alked Kopaçi 5,990,000.00
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale" 10,296,759 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti II "Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi, për Spitalin Rajonal Durrës” 1,546,112 Announced the Winner Rama Graf SHPK 1,248,131.00
Central Purchasing Agency "Riparim mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve (HVAC), në IEVP Shkodër". 8,833,333 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Lezhë” 17,984,553 Announced the Winner VILNIK MOTORS 11,167,450.00
Central Purchasing Agency Blerje uniformash për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore 79,290,000 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 51,900,000.00
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje autoburgje për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve ” 22,151,036 Announced the Winner LIGUS 21,960,000.00
Central Purchasing Agency Loti III “ Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende për Gardën e Republikës ” 8,222,523 Announced the Winner ALBANIA MOTOR COMPANY 7,890,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data