Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 148 984 32,306,273,248 492 18,142,077,009 4,903,371,751

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- Lab, për Ministrinë e Arsimit 31,892,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 51,378,735 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 7,498,058 Announced the Winner RESULI - ER 28 Leke/Liter
Central Purchasing Agency “Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP” 6,161,505 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje goma për automjete” 5,862,866 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj ushqimorë –Grurë për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave të Shtetit 31,685,861 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje uniforma sportive” 14,322,744 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje artikuj sportiv” 14,018,076 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për MB” 1,987,660 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Agjencinë për Media dhe Informim” 1,206,598 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për ISHPSHSH” 1,322,093 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Reparti Ushtarak nr. 6630” 6,627,350 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për AISM” 1,376,965 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë” 94,856,552 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 2- “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.5004, Zall-Herr, Qendër Tiranë” 26,271,312 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 3- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.2004 Kepi i Palit Durrës, Reparti Ushtarak nr. 2001 Plepa Durrës 12,026,264 Announced Procurement
Central Purchasing Agency LOTI 4- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë 21,632,224 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 636,277,492 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje këpucësh” 135,843,973 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje materiale për programin e permakulturës për kopështin e shkollës 11,389,738 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje Materiale Për Programin Kombëtar Për Aktivitetet Jashtë Orarit Mësimor –Programi I Zejeve 29,382,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Repartin Special për Kufirin dhe Migracionin “DELTA” 34,739,499 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 32,163,158 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje këpucësh” 9,993,571 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 12,629,721 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 9,826,665 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 19,865,436 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 15,391,643 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje Ushqime Koloniale” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 25,261,731 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje Vezë”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 2,666,129 Cancelled Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data