Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 152 1047 34,173,776,282 523 19,260,919,392 5,815,698,819

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency LOTI 1 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Gardën e Republikës” 7,503,842 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 7,344,780.00
Central Purchasing Agency LOTI 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse” 19,603,852 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 19,241,852.00
Central Purchasing Agency LOTI 3 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Gardën e Republikës” 8,178,391 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 7,391,991.00
Central Purchasing Agency LOTI 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën Mbështatëse” 1,648,618 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 1,546,007.00
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 32,163,158 Announced the Winner ARISA - KONFEKSION 31,546,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 636,277,492 Announced the Winner “MARSI & AL” SHPK & “GIROMONDO” SHPK 626,732,100.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje këpucësh” 135,843,973 Announced the Winner “MARSI & AL” SHPK & “GIROMONDO” SHPK 133,801,200.00
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave 8,999,233 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim Printimi për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 17,495,420 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” 12,028,855 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Mishi dhe nënproduktet e tij ” 11,167,081 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Ushqime Koloniale” 4,498,577 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje Vezë” 1,333,487 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje Fruta Perime” 54,257 Announced Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qëndrën e Inovacionit" 3,434,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” 3,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” 5,115,933 Announced Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje pajisje laboratorike për Institutin e Ndërtimit” 29,540,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje uniforma sportive” 14,322,744 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 14,000,220.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje artikuj sportiv” 14,018,076 Announced the Winner GENTIAN SADIKU P.F & AN&RA SHPK 13,884,900.00
Central Purchasing Agency LOTI 4- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë 21,632,224 Announced the Winner SILVER SHPK 20,555,600.00
Central Purchasing Agency "Blerje automjete për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit" 27,137,499 Announced the Winner PORSCHE ALBANIA SHPK 22,620,000.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 48,006,490 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj 2,296,672 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, 25,350,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite” 5,400,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 2,314,147 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti VI. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 5,500,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës” 3,399,671 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim Printimi për Akademinë e Sigurisë” 5,986,765 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data