Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 159 1113 35,311,167,317 558 21,123,564,873 7,072,166,849

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency BLERJE AUTOMJETE PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE 12,484,245 Announced Procurement
Central Purchasing Agency BLERJE FURGONI PËR TRANSPORT KAFSHËSH TË SËMURA DHE TË INFEKTUARA PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE 6,666,666 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Durrës" 15,479,671 Announced the Winner “NRG” SHPK 14,640,768.00
Central Purchasing Agency Blerje e Distilator Automatik për Distilim në presion atmosferik të produkteve Hidrokarburike 4,511,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje e Aparatit për Prerjen Terthore te Fibrave Tekstile" 2,069,900 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje Aparati për Përcaktimin e Pikës së Flakërimit nën Temperaturën e Mjedisit me sisteme Ftohëse 3,250,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Durrës 3,259,673 Announced the Winner KRISTALINA K-H SHPK 2,126,855.00
Central Purchasing Agency Loti II: “Sigurimi i Shëndetit për Gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të Gjyqtarëve, Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë” 5,741,667 Re-Proclaimed and Announced the Winner SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 5,666,000.00
Central Purchasing Agency “BLERJE AUTOMJET SPECIAL PËR SHËRBIMIN E LE DHE ASHM” 4,166,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Sigurimi i jetës për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 1,380,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner “INSIG JETE” SH.A 1,356,000.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 75,465,592 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II "Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 19,888,579 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 2,659,023 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1)” 1,530,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I: “Sigurimi i Jetës për Gjyqtarët, personat e lidhur të Gjyqtarëve, Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” 2,927,666 Re-Proclaimed and Announced the Winner SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SHA 2,882,287.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” 15,990,600 Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 99,631,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtoria e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës” 10,906,200 Re-Proclaimed and Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 6,664,200.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë” 5,833,100 Announced the Winner ALSTEZO 5,400,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut” 2,305,859 Announced the Winner “SHAGA.” sh.p.k 1,305,100.00
Central Purchasing Agency Lotin 2 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Ministrinë e Mbrojtjes, Qëndra e Personel Rekrutimit” 5,238,140 Announced the Winner “SHAGA.” sh.p.k 2,942,100.00
Central Purchasing Agency Lotin 3 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” 2,959,943 Announced the Winner “SHAGA.” sh.p.k 2,250,000.00
Central Purchasing Agency Blerje Pjesë Këmbimi 43,080,116 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Lotin 4 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Inovacionit” 3,434,000 Announced the Winner BOLT SHPK 2,388,500.00
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë” 11,281,400 Re-Proclaimed and Announced the Winner VILNIK MOTORS 9,506,200.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” 5,290,400 Re-Proclaimed and Announced the Winner VILNIK MOTORS 5,137,200.00
Central Purchasing Agency Loti 2 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1040 (ROS), Zall-Herr 35,592,158 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 29,043,400.00
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe pajisje zyrash mobilimi për IEVP Pojskë 10,404,542 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Lotin VI. Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” 221,567,645 Announced the Winner RESULI - ER 27 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore e Policisë Gjirokastër” 3,387,600 Re-Proclaimed and Cancelled
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore e Policisë Korçë” 3,283,200 Cancelled Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data