Open Procurement Albania

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Drejtoria e Policise Qarkut Durres
Tender object “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës”
Reference No. REF-71062-05-30-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 399 671,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed Procurement
Tender Publication Date 31-05-2023
Last date of Submitted Documents 12-06-2023
Tender Held Date 12-06-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Do të jetë nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzetë e katër) muaj të Marrëveshjes Kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-71062-05-30-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës”

  Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
  Tenderer Institution Drejtoria e Policise Qarkut Durres
  Tender object “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës”
  Reference No. REF-59177-02-15-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 399 671,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 16-02-2023
  Last date of Submitted Documents 28-02-2023
  Tender Held Date 28-02-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Do të jetë nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzetë e katër) muaj të Marrëveshjes Kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 98, pika 1, germa:
  b) Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 28 datë 27 Mars 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-59177-02-15-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data