Open Procurement Albania

"Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qëndrën e Inovacionit"

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Qendra e Inovacionit
Tender object "Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qëndrën e Inovacionit"
Reference No. REF-60309-02-24-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 434 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 27-02-2023
Last date of Submitted Documents 09-03-2023
Tender Held Date 09-03-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Me afat 12 (dymbëdhjetë) muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Në zbatim te gërmës b) të pikës 1 të nenit 98 te të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 28 datë 27 Mars 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-60309-02-24-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data