Open Procurement Albania

Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit
Tender object Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave
Reference No. REF-61393-03-06-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 999 233,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 07-03-2023
Last date of Submitted Documents 17-03-2023
Tender Held Date 17-03-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i lëvrimit: 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “Krijon” SHPK me objekt vendimmarrjen e Komisionit te Vleresimit te Ofertave mbi skualifikimin e ofertes te paraqitur prej tij per kete procedure prokurimi.
  Cancellation reason Ne zbatim te germes b) te pikes 1 te nenit 98 te Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 41 datë 8 Maj 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular per Publikim “Krijon” SHPK

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data