Open Procurement Albania

Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Spitalin Kurbin

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Spitalin Kurbin
Reference No. REF-30064-05-19-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 933 667,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-05-2022
Last date of Submitted Documents 31-05-2022
Tender Held Date 31-05-2022
No. of Bidders 9
Bidders 1. “M.LEZHA” SH.P.K
2. “RO-AL” SH.P.K
3. “MUCA” SH.P.K
4. “SHAGA” SH.P.K
5. “BOLT” SH.P.K
6. “ERZENI” SH.P.K
7. “BUNA” SH.P.K
8. “KLAME” SH.P.K
9. “IGLI-SAND” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MUCA
 • The winning bid ALL without vat 2 568 800,00
  Bidder Announcement date 13-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “M.LEZHA” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  2. “RO-AL” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  3. “SHAGA” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka deklaruar se gjatë periudhës 1 vjecare të garancisë së mallrave që kërkohën të prokurohen nga data e dorëzimit të artikujve objekt prokurimi, ofertuesi do të sigurojë riparimin, mirembajtjen dhe shërbimin pa pagesë, të defekteve për shkak të prodhimit dhe montimit.
  4. “ERZENI” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  5. “KLAME” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur kopje te certifikuar te bilancit te vitit 2021 te paraqitur prane autoriteteve perkatese tatimore.
  6. “IGLI-SAND” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-30064-05-19-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data