Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Urës së Dragotit.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Rikonstruksioni i Urës së Dragotit.
Reference No. REF-40395-10-22-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 394 347,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-10-2019
Last date of Submitted Documents 25-11-2019
Tender Held Date 25-11-2019
No. of Bidders 13
Bidders SIRETA 2F & EURO-ALB
SMO UNION & BLERIMI
ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ
LEON KONSTRUKSION
FLED
2T
VELLEZRIT HYSA
KACDEDJA
INERTI
NIKA & RIVIERA
BESA3-2006 & Ndregjoni
B-93
AGI KONS
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • S I R E T A 2F - EURO-ALB
 • The winning bid ALL without vat 9 222 222,00
  Bidder Announcement date 24-12-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1.“BESA3-2006 & Ndregjoni” :
  Bashkimi I Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur dokumentacionin si me poshte:
  • BOE “BESA 3-2006” SHPK & “NDREGJONI” SHPK nuk kane paraqitur deklaraten me shkrim nga administratori i subjektit per te deshmuar se kane paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, gje qe bie ndesh me piken 2.2.3 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit (Kapaciteti ekonomik dhe financiar)
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ka paraqitur asnje dokument per te provuar se ka realizuar pune te ngjashme, gje qe bie ndesh me piken 2.3 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik)
  • Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Fitim Doda i deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtues Teknik eshte Ing Hidroteknik dhe jo Ing Ndertimi sic eshte kerkuar ne DST.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Iza Muja deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtuese Teknike nuk eshte e pasqyruar si e tille ne Liçencen e shoqerise.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.8 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi nuk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje se ka te punesuar 1 Mjek ne kompanine e tij, gje e cila bie ndesh me VKM-në nr.692 datë 13.12.2001, e ndryshuar, i cili eshte i detyrueshëm për ndërmarrje ku të punësuar janë jo më pak se 15 punonjës. E ka mjekun, kontrolloje mire.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2014
  Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for EURO-ALB viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EURO-ALB viti 2014
  Monitor treasury transaction for EURO-ALB viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EURO-ALB viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Sqarime per DST.

  Grafiku i punes .
  Project

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data