Open Procurement Albania

Ndertim i Urës së Zemblakut.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndertim i Urës së Zemblakut.
Reference No. REF-40512-10-22-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 43 049 588,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-10-2019
Last date of Submitted Documents 25-11-2019
Tender Held Date 25-11-2019
No. of Bidders 17
Bidders 2T SHPK
SIRETA 2F SHPK & EURO-ALB SHPK
KEVIN KONSTRUKSION SHPK
INA SHPK & 6D-PLAN SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
FLED SHPK
GRANIT KONSTRUKSION M SHPK
VELLEZRIT HYSA SHPK
FAVINA SHPK
EVEREST SHPK & ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCSION SHPK
NIKA SHPK & RIVIERA SHPK
BESA3-2006 SHPK & Ndregjoni SHPK
B-93 SHPK
AGI KONS SHPK
ALB KORCA 2002 SHPK
BALILI Konstruksion & KUPA SHPK
CURRI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Vellezerit Hysa
 • The winning bid ALL without vat 32,370,126
  Bidder Announcement date 11-02-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kane marre pergjigje me date 23.12.2019.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
  1. Operatori ekonomik "AGI KONS sh.p.k." nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST.Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme .

  2. Operatori ekonomik " Alb Korça 2002." nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST.Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme .

  3. Operatori ekonomik " B-93." nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST.Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme .

  4 . Bashkimi I Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur deklaraten me shkrim nga administratori i subjektit per te deshmuar se kane paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore gje qe bie ndesh me piken 2.2.3 te kritereve te vecanta te kualifikimit. Besa 3-2006 nuk kane paraqitur dokumentacion per te provuar realizimin e puneve te ngjashme qe bie ndesh me piken 2.3 te kritereve te vecanta te kualifikimit.
  Ing Fitim Doda i deklaruar si drejtues teknik eshte ing Hidroteknik dhe jo ing ndertimi sic eshte kerkuar ne DST ne kundershtim me piken 2.3.5 te kritereve te vecanta te kualifikimit.
  Ing Iza Muja e deklaruar si drejtuese teknike nuk eshte pasqyruar ne Licensen e shoqerise.
  Nuk kane paraqitur dokumentacionin perkates sipas DST per makinerite fadrome dhe kamioncine.

  5. Bashkimi i Operatoreve ekonomik "EVEREST &ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme .

  6. Operatori ekonomik " FAVINA." nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST.Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme.

  7.Operatori ekonomik " FLED." nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST.Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme.

  8.Operatori ekonomik "GRANIT KONSTRUKSION M." nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  9.Bashkimi i Operatoreve ekonomik "INA & 6D-PLAN” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme .

  10. Bashkimi i Operatoreve ekonomik "NIKA & RIVIERA” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk permbush kriterin teknik sipas pikes 2.3.1/a, 2.3.1/b, per punet e ngjashme .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Vellezerit Hysa viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Vellezerit Hysa viti 2014
  Monitor treasury transaction for Vellezerit Hysa viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Vellezerit Hysa viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Sqarime per DST.

  Grafiku i punes .
  Project

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data