Open Procurement Albania

Largimi i inerteve të rrugës provizore dhe kthimi i bregut të liqenit në gjëndjen e mëparshme në aksin Lin - Pogradec.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Largimi i inerteve të rrugës provizore dhe kthimi i bregut të liqenit në gjëndjen e mëparshme në aksin Lin - Pogradec.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (Fondi ne dispozicion per vitin 2020 eshte 5.000.000 leke)
Reference No. REF-58934-05-26-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 551 688,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 27-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-06-2020
Tender Held Date 26-06-2020
No. of Bidders 12
Bidders 1. “AVDULI” Sh.p.k
2. “BEAN”
3. “BLERIMI & BAJRAMI N”
4. “BONUS” Sh.p.k
5. “HASTOÇI” Sh.p.k
6. “SMO UNION & CURRI” Sh.p.k
7. “INFINIT” Sh.p.k
8. “KACDEDJA” Sh.p.k
9. “LEON KONSTRUKSION” Sh.p.k
10. “NIKA” Sh.p.k
11. “RAFIN COMPANY” Sh.p.k
12. “REJ” Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 13 166 167,00
  Bidder Announcement date 21-09-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Më datë 17.07.2020 është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga operatori ekonomik “REJ” SHPK.
  Më datë 23.07.2020 Autoriteti Kontraktor ka vendosur rrezimin e ankeses se paraqitur nga ky operator ekonomik dhe më datë 03.08.2020 “REJ” SH.P.K i eshte drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin 345/2020 prot, date 28.08.2020 vendosi te pranoje ankesën e sipercituar, si dhe të anulojë vendimin e KVO-së, duke e kualifikuar ate KPP me vendimin nr.345/3/2020, date 11.09.2020 ka hequr pezullimi i procedures.

  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
  • LEON KONSTRUKSION - Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  • INFINIT- Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  • BEAN- Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  • KACDEDJA- Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  • NIKA - Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Buletini Nr. 32 datë 01 Qershor 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini Nr. 74 datë 21 Shtator 2020
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  PREVENTIV

  PROGRAMI I PUNIMEVE

  RELACION TEKNIK

  PLANIMETRIA BY PASS-PROVIZOR LIN - POGRADEC

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data