Open Procurement Albania

“Ndërtim rruga Korçë – Ersekë, Loti 2 (pjesa e parë)”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë, Loti 2 (pjesa e parë)”

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-69427-08-21-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 399 999 882,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 24-08-2020
Last date of Submitted Documents 24-09-2020
Tender Held Date 24-09-2020
No. of Bidders 5
Bidders 1. GECI SHPK
2. BAMI SHPK
3. G.P.G COMPANY SHPK
4. GENER 2 SHPK
5. A.N.K SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A. N. K.
 • The winning bid ALL without vat 2,352,012,509.22
  Bidder Announcement date 08-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “GECI”, nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, arsyet e skualifikimit jane: Nuk ploteson kriterin 2.3.3. lidhur me licencen e shoqerise . Operatori ekonomik nuk ka paraqitur licencen e shoqerise me kategorite e kerkuara.

  2. Operatori ekonomik “G.P.G. Company”, nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, arsyet e skualifikimit jane: Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit piken 1.a, pasi pershkrimi i ofertes nuk eshte sipas shtojces 1.(eshte paraqitur vetem fleta permbledhese dhe jo preventivi i ndare me zera).

  3.Operatori ekonomik “BAMI”, nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, arsyet e skualifikimit jane: Nuk plotesohet kriteri 2.3.3. per licensen e shoqerise te paraqitur ne kategorite e meposhtme :
  • - NP – 5/F (Punime nentokesore, ura e vepra arti.)
  • - NP -9/F (Punime te mbrojtjes lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikimi)
  • - NP – 12/F (Punime të inxhinierisë së mjedisit.)
  • - NS -18/ D (Punime topogjeodezike)
  • Nuk plotesohet kriteri 2.3.12. per sasine e mjeteve .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2014
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Specifikimet Teknike

  Grafiku i Punimeve

  Preventiv

  Raport teknik.

  Projekt zbatimi.

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data