Open Procurement Albania

“Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore, Loti 2”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore, Loti 2”
Reference No. REF-12437-11-22-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 990 593 898,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-11-2021
Last date of Submitted Documents 29-12-2021
Tender Held Date 29-12-2021
No. of Bidders 7
Bidders 1. “CURRI” SHPK & “BE - IS” SH.P.K
2. S I R E T A 2F & “VELLEZERIT HYSA” SHPK
3. GENER 2
4. ALBAVIA
5. EUROTEOREMA PEQIN shpk
6. GJIKURIA SHPK
7. “PE -VLA - KU” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBAVIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 948 818 251,00
  Bidder Announcement date 24-01-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 138 581 901
  Contract date 15-03-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “CURRI” SHPK & “BE - IS” SH.P.K, për këto arsye:
  - Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë konkretisht “CURRI” SHPK & “BE - IS” SH.P.K nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh
  - Nga BOE ne formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8 nuk kanë specifikuar kapacitetet mbajtëse të makinerive Eskavator me zinxhir (mbi 30 ton), nuk ka specifikuar gjatësinë e Automjetit Autopompë betoni (me krahë min. 41 m), si dhe nuk ka specifikuar kapacitetin mbajtës për Rul asfalti gomë-gomë (me peshë operative 14 ton), sipas kërkesave të përcaktuara në DST
  2. S I R E T A 2F & “VELLEZERIT HYSA” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës (Sigurimi i ofertës së paraqitur nga bashkimi i operatorëve është në vlerën 395.237,55 lekë), kjo në kundërshtim me vlerën e kërkuar 2% të fondit limit në vlerë 19.811.877,97 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH të kërkuar sipas shtojcës Nr.3.
  3. EUROTEOREMA PEQIN shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës me vlerë 19.811.877,97 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH të kërkuar sipas shtojcës Nr.3.
  - Në licencën e shoqërisë EUROTEOREMA PEQIN shpk mungon : NS 19-D Sisteme kundër zhurmës.
  4. GJIKURIA SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës me vlerë 19.811.877,97 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH të kërkuar sipas shtojcës Nr.3.
  - Nga OE në formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8 nuk janë paraqitur të dhënat referencë për shumicën e mjeteve.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALBAVIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBAVIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBAVIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBAVIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 36 datë 23 Mars 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data