Open Procurement Albania

Loti 10 “Mirëmbajtje me performancë e rrugëve të plazheve: Plazhi Kakome 3 km, Lukovë 2.6 km, Borsh 2 km, Livadh 2 km, Jalë 5.3 km, Dhërmi 1.7, Dhermi (rruga Perivolo) 2.7 km, Palasë 2.5 km,”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Loti 10 “Mirëmbajtje me performancë e rrugëve të plazheve: Plazhi Kakome 3 km, Lukovë 2.6 km, Borsh 2 km, Livadh 2 km, Jalë 5.3 km, Dhërmi 1.7, Dhermi (rruga Perivolo) 2.7 km, Palasë 2.5 km,”
Reference No. REF-21755-03-10-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 42 933 693,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 11-03-2022
Last date of Submitted Documents 08-04-2022
Tender Held Date 08-04-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. “ A.L-ASFALT”
2. “ED KONSTRUKSION” & “NIEM”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A.L-ASFALT
 • The winning bid ALL without vat 40 141 920,00
  Bidder Announcement date 14-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“ED KONSTRUKSION” & “NIEM” per arsye:
  Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ ED CONSTRUKSION & NIEM” shp k, ne oferten e paraqitur ka tejkaluar kufirin e punimeve të rehabilitim/periodike të përcaktuara maksimalisht deri në masën 40%. Siç parashikohet në klauzolën 2.2 të Specifikimeve Teknike, pjesë integrale e Dokumentave të Tenderit: pika 2.2 Punimet Periodike/rehabilitimit për tu kryer KVO s`kualifikon bashkimin e operatoreve ekonomike “ ED CONSTRUKSION & NIEM”
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2014
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-21755-03-10-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  VKM Nr. 600, datë 13.10.2021 "Për Pronësinë e Rrugëve Shtetërore dhe Kalimet e Pronësisë Ndërmjet Enteve Pronare të Rrugëve"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data