Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë Marikaj (kufi TR, e vjetra) - Kodër Rrashbull, Kodër Rrashbull - k/NISH Tulla - Shkozet, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës (stac. fundit) - Bishti Pallës, Deg. Fllakë (Xhafzotaj) – Radiostacion - Katund i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj (K/Komunë), Plepa (mbik) - Përroi i Agait (kufi Dr/Kj) (paralele dj.), Përroi Agait (kufi Dr/Kj) - Mbik. hyrje Kavajë (paralele dj), K/Rr. Nac. Nr. 4 (Luz i vogël) - Spille (Plazh), Bishti i Zhurit - Qendër Rrogozhinë Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e Shkumbinit (ura e vjetër), K/Rr. Nr.2 (Shkozet) - Porto Romano (Loti 1), ByPass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë (Loti 6, 7, 10) (112.52 km) (Kontrata 4)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Tirana Central Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane
Tender object Mirëmbajtje me performancë Marikaj (kufi TR, e vjetra) - Kodër Rrashbull, Kodër Rrashbull - k/NISH Tulla - Shkozet, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës (stac. fundit) - Bishti Pallës, Deg. Fllakë (Xhafzotaj) – Radiostacion - Katund i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj (K/Komunë), Plepa (mbik) - Përroi i Agait (kufi Dr/Kj) (paralele dj.), Përroi Agait (kufi Dr/Kj) - Mbik. hyrje Kavajë (paralele dj), K/Rr. Nac. Nr. 4 (Luz i vogël) - Spille (Plazh), Bishti i Zhurit - Qendër Rrogozhinë Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e Shkumbinit (ura e vjetër), K/Rr. Nr.2 (Shkozet) - Porto Romano (Loti 1), ByPass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë (Loti 6, 7, 10) (112.52 km) (Kontrata 4)
Reference No. REF-73375-06-05-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 607 032,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 02-07-2018
Tender Held Date 02-07-2018
No. of Bidders 12
Bidders NIKA SHPK
Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company & ORUÇI SHPK
ALKO IMPEX General Construction SHPK
B - 93 SHPK
EURONDERTIMI 2000 SHPK
CURRI SHPK
VARAKU – E SHPK
A.L - ASFALT SHPK
BIBA – X SHPK
ED KONSTRUKSION shpk & GURI NDERTIM SHPK
BE – IS SHPK
ADEM POJANI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • RSM COMPANY SHPK - ORUÇI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 33 514 894,00
  Bidder Announcement date 26-10-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 40217874
  Contract date 02-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Nika shpk , B-93 shpk dhe BIBA –X shpk.
  (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik , me numër 724/2018 , datë 24 .10.2018 , në pikën 2, ka vendosur “ Autoriteti Kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit “ .
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. B -93 shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Nuk plotëson kushtet për mjetet e paraqitura.

  2. CURRI shpk:

  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Shoqeria Curri shp.k me oferten e dhënë ka tejkaluar fondin limit të vënë në dispozicion për këtë kontratë.

  3. A.L - Asfalt shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  OE “A.L - Asfalt” shpk u konstatuan gabime aritmetikore ne preventivin e ofertes.

  4. NIKA shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .

  5. BIBA X shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .

  6. Alko Impex General Construction shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Ky operator eshte renditur i pari ne dy procedura prokurimi qe zhvillohen ne te njejten date 09.07.2018 me te njejtin autoritet kontraktor.
  Nga verifikimi i kapaciteteve teknike te paraqitura nga ky operator pjesemarres , Komisioni i vleresimit te ofertave gjykon , se duke qene se ky operator ka paraqitur te njejtat kapacitete teknike qe lidhen me disponueshmerine e mjeteve, për kriterin ”Mjet Transporti vetëshkarkuese”, nuk mund realizoje apo te mund te zbatoje kete kontrate me kapacitetet teknike qe ka ne dispozicion .

  7. EURONDERTIM 2000 shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Mungon mjeti per vendosje parmakesh metalik (guardrails) ( Batipal ) si dhe per mjetin Kamionçine = 1.5 ton ka paraqitur vetem nje mjet nga 2 te kerkuara ne dst.

  8. BOE Guri Ndertim & ED Konstruksion shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Nuk pembush kriterin per paraqitjen e punëve te ngjashme.

  10. VARAKU E shpk :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Nuk pembush kriterin per paraqitjen e punëve te ngjashme.

  11. Adem Pojani : Rezulton se nuk ka paraqitur asnje dokument.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ORUÇI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ORUÇI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ORUÇI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ORUÇI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane REF-73375-06-05-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.44 - Dt.05-11-2018
  Signing of the Contract Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data