Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq - Lozhan i Ri - Strelcë”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq - Lozhan i Ri - Strelcë”
Reference No. REF-24861-04-12-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 263 717,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 13-04-2022
Last date of Submitted Documents 29-04-2022
Tender Held Date 29-04-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1. BOE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” SHPK & “ARABEL – STUDIO” SHPK & “LEAD CONSULTING” SHPK
2. C.E.C GROUP SHPK
3. CIVIL CONS SHPK
4. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” & “ALBEGIS&CO” SHPK
5. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN”
6. TOWER SHPK
7. ZENIT&CO SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • C.E.C GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat 9 990 000,00
  Bidder Announcement date 07-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 11988000
  Contract date 22-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - ZENIT&CO SHPK per arsye:
  -oferta financiare e paraqitur me vlerë 9,032,000 Lekë pa TVSH është më e vogël se vlera minimale pa TVSH e fondit limit, të llogaritur sipas VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”.
  Cancellation reason
  Additions Operatorët ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës jane:
  1-BOE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” SHPK & “ARABEL – STUDIO” SHPK & “LEAD CONSULTING” SHPK
  2-C.E.C GROUP SHPK
  3-CIVIL CONS SHPK
  4-“ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” & “ALBEGIS&CO” SHPK
  5-INFRATECH SHPK
  6-INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN”
  7-TOWER SHPK
  8-ZENIT&CO SHPK
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 90 datë 4 Korrik 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data