Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Plani i Bardhë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Plani i Bardhë”
Reference No. REF-43044-09-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 888 210,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-09-2022
Last date of Submitted Documents 05-10-2022
Tender Held Date 05-10-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “ARENA MK” SHPK
2. “GR ALBANIA” SHPK
3. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SHPK & “ALBEGIS&CO” SHPK
4. “MCE” SHPK
5. TOWER

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “ARENA MK” SHPK - 8,200,000 Leke
2. “GR ALBANIA” SHPK - 8,204,000 Leke
3.“ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SHPK & “ALBEGIS&CO” SHPK - 8,280,000 Leke
4.“MCE” SHPK - 7,968,000 Leke
5.TOWER- 6,750,266
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GR ALBANIA
 • The winning bid ALL without vat 8 204 000,00
  Bidder Announcement date 10-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 9844800
  Contract date 25-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -TOWER, per arsye:
  -oferta e paraqitur është nën vlerën minimale të lejuar, kjo, në përputhje me VKM nr. 354,datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin të territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”, si dhe në mbështetje të Udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik nr.5585 prot datë 25.07.2017 “Rekomandim mbi mënyren e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin e territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 176 datë 27 Dhjetor 2022
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data