Open Procurement Albania

Emergjencë, shembja në aksin Qafë Dushk - Sevaster, km 8.5

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Emergjencë, shembja në aksin Qafë Dushk - Sevaster, km 8.5
Reference No. REF-59999-02-22-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 22 392 646,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-02-2023
Last date of Submitted Documents 10-03-2023
Tender Held Date 10-03-2023
No. of Bidders 5
Bidders 1. BOE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “DENIS-05 SHPK”
2. “ASI - 2A CO”
3. “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company” & “ DESARET COMPANY” SHPK
4. “CURRI ” sh.p.k
5. BOE “BALILI CONSTRUKSION” Sh.p.k & “IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P)” sh.p.k & “P.C.S COMPANY” Sh.p.k & HYDRO - ENG CONSULTING” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK - DENIS-05 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 17 940 000,00
  Bidder Announcement date 19-04-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 21528000
  Contract date 16-05-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje dhe Hidro Company” & “ DESARET COMPANY” SHPK , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme.
  Nga operatori ekonomik konkretisht “Desaret Comany” shpk nuk është paraqitur punë e ngjashme me objektin që prokurohet, si rezutat nuk plotësohet përqindja pjesëmarrëse e secilit në këtë bashkim operatorësh.

  2.“CURRI” sh.p.k, per arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.9 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  - Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentet Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.

  3.“Balili Construksion & P.C.S Company & Ideal Construction and Projection & Hydro Eng Consulting” sh.p.k, per arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.9 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  - Nga Operatorët Ekonomikë në deklaratat e paraqitura për disponimin e mjeteve / pajisjeve / nuk janë paraqitur të gjitha makineritë e nevojshme për realizimin e këtij objekti sipas kërkesave të përcaktuara në DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for DENIS-05 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 45 datë 22 Maj 2023
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data