Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023)”
Reference No. REF-67699-04-28-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 625 693,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-05-2023
Last date of Submitted Documents 12-05-2023
Tender Held Date 12-05-2023
No. of Bidders 3
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. A V E CONSULTING
2. “INFRATECH”
3.“SPHAERA”

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. A V E CONSULTING, me vlerë 1,425,315 Lekë pa TVSH.
2. “INFRATECH”, me vlerë 1,495,700 Lekë pa TVSH.
3.“SPHAERA”, me vlerë 1,425,000 Lekë pa TVSH.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A V E CONSULTING
 • The winning bid ALL without vat 1 425 315,00
  Bidder Announcement date 30-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1710378
  Contract date 14-07-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. INFRATECH, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.3, pasi nuk ka deklaruar disponimin e personelit kryesor ne formularin permbledhes te vetedeklarimit.
  -Nuk disponon stafin e nevojshem per realizimin e kesaj kontrate, pasi nje pjese e stafit teknik te deklaruar per kete procedure eshte i angazhuar ne nje kontrate tjeter te shpallur fituese me Autoritetin Rrugor Shqiptar.

  2. SPHAERA, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.3, pasi nuk ka deklaruar disponimin e personelit kryesor ne formularin permbledhes te vetedeklarimit.
  -Nuk disponon stafin e nevojshem per realizimin e kesaj kontrate, pasi nje pjese e stafit teknik te deklaruar per kete procedure eshte i angazhuar ne nje kontrate tjeter te shpallur fituese me Autoritetin Rrugor Shqiptar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2014
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 64 datë 24 Korrik 2023
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data