Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”
Reference No. REF-71866-06-07-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 933 562,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-06-2023
Last date of Submitted Documents 19-06-2023
Tender Held Date 19-06-2023
No. of Bidders 3
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. BOE “ARABEL - STUDIO ARABEL - STUDIO” & “Engineering Consulting Group”
2. “TOWER”
3. “ARENA MK”

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “ARABEL - STUDIO ARABEL - STUDIO” & Engineering Consulting Group”, me vlere 2,895,000 leke pa TVSH dhe 258.00 pike
2. “TOWER”, me vlere 2,846,000 dhe 254.40pike
3. “ARENA MK”, me vlere 2,580,000 leke pa TVSH dhe 196.80 Pike
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “Arabel Studio” shpk - “Engineering Consulting Group” shpk
  • The winning bid ALL without vat 2 895 000,00
    Bidder Announcement date 23-08-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 3474000
    Contract date 03-10-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.

    Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
    1. ARENA MK, per arsye:
    -Ka ofertuar nen vleren minimale te lejuar
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 84 datë 9 Tetor 2023
    Cancellation of Procurement
    Terms of Reference
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

    SUPPORTERS
    logo_amb_suedeze.png

    The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data