Open Procurement Albania

Studim projektim, vazhdim i rrugës Kardhiq – Delvinë nga fshati Shijan (përfundimi i lotit 2) deri tek Ura e Gajdarit, lidhja me qytetin e Delvinës dhe rishikimi i projekt zbatimit të lotit 7 (tuneli) në aksin rrugor Kardhiq – Delvinë.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Studim projektim, vazhdim i rrugës Kardhiq – Delvinë nga fshati Shijan (përfundimi i lotit 2) deri tek Ura e Gajdarit, lidhja me qytetin e Delvinës dhe rishikimi i projekt zbatimit të lotit 7 (tuneli) në aksin rrugor Kardhiq – Delvinë.
Reference No. REF-89643-10-11-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 208 382,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 12-10-2018
Last date of Submitted Documents 22-10-2018
Tender Held Date 22-10-2018
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr.9643 Datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1/a: Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik. Njoftimi i fituesit është publikuar më datë 14.01.2019 dhe rezulton se fondet buxhetore nuk janë vënë në dispozicion të institucionit brenda afatit 60 ditor të lejuar për nënshkrimin e kontratës, konform neneve 21 dhe 70 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.12 - Dt.24-03-2019
  Terms of Reference
  Ftesë për propozim

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data