Open Procurement Albania

Rikonstruksionin e Senatoriumit (rikonstruksion çatia, linja e gazrave mjekësore, tensionit, veshjes me plumb të kabinetit të radiologjisë dhe tavaneve të varur) të Spitalit Korçë

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Korça
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Korça
Tender object Rikonstruksionin e Senatoriumit (rikonstruksion çatia, linja e gazrave mjekësore, tensionit, veshjes me plumb të kabinetit të radiologjisë dhe tavaneve të varur) të Spitalit Korçë
Reference No. REF-25795-09-07-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 699 192,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-09-2017
Last date of Submitted Documents 25-09-2017
Tender Held Date 25-09-2017
No. of Bidders 9
Bidders Kthella SHPK&LEKA SHPK - KOMBEAS SHPK - NIKA SHPK - ALB KORCA 2002 SHPK&VILDEV&CO SHPK - Xhengo - REJ SHPK - SHAMO CONSTRUCTION - Shendelli shpk - SARK SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Kthella SHPK -LEKA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 968 500,00
  Bidder Announcement date 06-10-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3 562 200,00
  Contract date 10-10-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa. Eshte s’kualifikuar ofertuesi i meposhtem:
  1-Shendelli shpk, me NIPT K07924803N, perfaqesuar nga z/Yzedin Bozhaj.
  Me vlere 3,729,050 (tre milion e shtateqind e njezete e nente mije e pesedhjete) leke pa TVSH, ose 4,474,860 (katermilion katerqind shtatedhjete kater mije e teteqind e gjashtedhjete) leke me TVSH Me arsyetimin:
  Mungese dokumentacioni pasi, dokumentacioni i dorezuar nga ky subjekt ekonomik
  NUK eshte i rregullt dhe konform kerkesave te DST
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for LEKA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LEKA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for LEKA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LEKA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i njoftimit të kontratës
  Technical Specification
  Bidder Announcement Nr.40 - Dt.09-10-2017
  Signing of the Contract Nr.41 - Dt.16-10-2017

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.