Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
140 912 22938 100,371,757,501 17,423 77,663,711,963 59,127,430,478

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Blerje materiale mjekësore doreza josterile” për mbulimin e nevojave deri më 31.12.2022 5,096,289 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital LOTI 1 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin e Neurokirurgjisë në SUT 154,356,040 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital LOTI 2 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin e Kirurgjisë Maxilofaciale në SUT 21,105,600 Announced Procurement
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Blerje Kite dhe Reagentë, për nevojat e NJVKSH 11,547,068 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 15,154,300 Announced the Winner “LALA COMPANY” SHPK 15,106,675.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Blerje materiale konsumi (implante ortopedike) per Sherbimin e ortopedise ne SUT” per nje periudhe nje mujore 11,845,500 Announced the Winner OrthoNet 360 11,748,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Blerje sutura për Kardio-Kirugjinë në S.U “Shefqet Ndroqi” Tiranë 20,733,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 1: Mirëmbajtje parandaluese dhe korrigjuese e Respiratorëve Carefusion Viasys 5,420,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 3: Mirëmbajtje parandaluese dhe korrigjuese e pajisjeve anestezie Siarre 3,354,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 4 : Mirëmbajtje parandaluese dhe korrigjuese e pajisjeve radiologjike 13,685,760 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 5: Mirëmbajtje parandaluese dhe korrigjuese e pajisjeve mjekesore 6,692,800 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 6: Mirëmbajtje parandaluese dhe korrigjuese pajisje radiologjike ne Pediatri 1,656,000 Announced Procurement
National Emergency Service National Emergency Service Blerje set urgjence 13,120,500 Announced the Winner Gen-Alb Farma SHPK 12,990,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 1 - “Katetere koronare diagnostike” 48,027,750 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 2 - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” 111,542,750 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 3 - “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” 279,147,800 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 4 “Drug Eluting Balloon catheter-kateter ballon i medikuar” 8,689,325 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 5 “Coronary stent graft system- Graft stente koronare” 9,642,500 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 6 “Stenta të medikuara” 103,707,450 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 7 “Drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenozë” 137,192,300 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Drejtorinë e Spitalit Rajonal, Shkodër" 28,858,423 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 1 - Blerje e pajisjeve mjekesore per Sallen Operacioni Urgjence 6,220,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner CFO PHARMA  5,999,999.00
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Blerje lende djegese per ngrohje (pellet) per nevoja te Spitalit Rajonal Diber 9,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Trauma University Hospital Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Spitalin Univeristar të Traumës 16,763,667 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça “Sherbimi i ngrohjes, per Spitalin Korce - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj” 28,911,324 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center "Blerje kite reagent dhe materiale mjekësore për analizat e matësit në gjak astrupograma (Set për një analizë) për mbulimin e nevojave për një periudhë 24 muaj”. 89,972,500 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Regional Hospital Directorate of Berat “Shërbim lyerjeje dhe mirëmbajtjeje ndërtesash, për Spitalin Rajonal Berat’’ 14,986,076 Announced Procurement
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Riparim dhe mirembajtje e objekteve ndertimore 5,506,832 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Hospital Service Directorate of Kurbin “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi, për Drejtorinë e shërbimit Spitalor, Kurbin” 7,671,024 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Lot 1: Materiale specifike për kabinetet 65,748,900 Announced the Winner GREEMED SHPK 65,447,500.00

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.