Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godines se ish Klinikes Dentare dhe godines se D.H.E Elbasan

Contracted Institution Public Health Directorate of Elbasan
Tenderer Institution Public Health Directorate of Elbasan
Tender object Rikonstruksion i godines se ish Klinikes Dentare dhe godines se D.H.E Elbasan
Reference No. REF-63496-04-18-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 500 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-04-2018
Last date of Submitted Documents 30-04-2018
Tender Held Date 30-04-2018
No. of Bidders 6
Bidders BELADI SHPK
ERGES MAT SHPK
FITORE SHPK
MENI SHPK
NIKA SHPK
TEA -D SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NIKA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 680 727,00
  Bidder Announcement date 17-05-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2 068 224,00
  Contract date 29-05-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 35 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  Operatori ekonomik “BELADI”
  • Certifikata ISO 14001:2004 nuk eshte e vlefshme, pasi i ka perfunduar afati perpara dates se hapjes se ofertave, duke mosplotesuar kerkesat e vecanta te kualifikimit dokument tenderi.

  Operatori ekonomik “FITORE” • Certifikata ISO 9001:2008 nuk eshte e vlefshme, pasi i ka perfunduar afati perpara dates se hapjes se ofertave, duke mosplotesuar kerkesat e vecanta te kualifikimit dokument tenderi. • Shoqeria nuk ka te siguruar numrin e punonjesve te kerkuar ne dokumentet e tenderit, duke mosplotesuar kerkesat e vecanta te kualifikimit dokument tenderi.
  Operatori ekonomik “TEA -D”
  • Nuk ka paraqitur dokument qe te provoje se kane punonjes te pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose ekuivalente me te (pervec elektricistit), duke mosplotesuar kerkesat e vecanta te kualifikimit dokument tenderi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NIKA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.24 - Dt.18-06-2018

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.