Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe Shtese Materniteti per Spitalin Rajonal Berat.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Regional Hospital Directorate of Berat
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Berat
Tender object Rikonstruksion dhe Shtese Materniteti per Spitalin Rajonal Berat.
Reference No. REF-12783-03-07-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 187 258 021,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-03-2019
Last date of Submitted Documents 08-04-2019
Tender Held Date 08-04-2019
No. of Bidders 8
Bidders TOTILA SHPK & RAFIN COMPANY SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK
Gjikuria Shpk & Ante-Group SHPK
AGIKONS Shpk & BE-IS SHPK
INERTI SHPK
ANADA SHPK
ELDA VL SHPK
SENKA SHPK
ADR TRANS SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TOTILA -RAFIN COMPANY -ED KONSTRUKSION
 • The winning bid ALL without vat 183 797 885,00
  Bidder Announcement date 09-05-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 21 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. INERTI Shpk :
  - Oferta Ekonomike ka gabime me shume se vlera absolute e lejuar referuar LPP dhe VKM Nr.914 dhe mosplotesim te disa kritereve te vecanta te DST-se.

  2 . Gjikuria Shpk & Ante-Group Shpk :
  - Kontrata nuk eshte detajuar sipas percaktimeve te VKM 914 dhe LPP,OE kane bere ndarje ne vlera totale po pa percaktuar punet konkrete qe do te realizoje secili nga OE dhe mosplotesim te disa kritereve te vecanta te DST-se.

  3. AGIKONS Shpk & BE-IS Shpk :
  - Ne preventiv te punimeve nuk eshte nenshkruar ndarja e punimeve nga te dyja palet , perqindjet e percaktuara ne kontraten e bashkpunimit nuk perputhen me vlerat sipas preventivit te ofruar dhe mosplotesim te disa kritereve te vecanta te DST-se.

  4. ANADA Shpk :
  - Per mosparaqitje te asnje dokumentacioni teknik ligjor te kerkuar ne DST.

  5. ELDA VL Shpk:
  - Per mosparaqitje te asnje dokumentacioni teknik ligjor te kerkuar ne DST.

  6. SENKA Shpk:
  - Per mosparaqitje te asnje dokumentacioni teknik ligjor te kerkuar ne DST.

  7. ADR TRANS Shpk:
  - Per mosparaqitje te asnje dokumentacioni teknik ligjor te kerkuar ne DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2014
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Nr. 19 datë 13 Maj 2019
  Signing of the Contract
  GRAFIKU I PUNIMEVE

  PROJEKTI STRUKTURAL

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.