Open Procurement Albania

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”
Reference No. REF-16402-04-02-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 82 183 836,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-04-2019
Last date of Submitted Documents 08-05-2019
Tender Held Date 03-04-2019
No. of Bidders 7
Bidders EuroNdertim 2000 & AL-Asfalt SHPK
Sireta 2F SHPK
Senka SHPK
Kacdedja & Altec SHPK
AURORA KONSTRUKSION SHPK
Zdravo SHPK
BE-IS SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SIRETA 2F SHPK
 • The winning bid ALL without vat 69 973 539,00
  Bidder Announcement date 09-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 83 968 246,80
  Contract date 09-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 112 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë: 10.06.2019, 20.06.2019 dhe 21.06.2019.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. OE Zdravo sh.p.k :
  - Ky operator nuk ka paraqitur preventivin per një QSH “1 maji”, QARKU Berat.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SIRETA 2F SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SIRETA 2F SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SIRETA 2F SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SIRETA 2F SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr. 28 datë 15 Korrik 2019
  Signing of the Contract Nr. 29 datë 22 Korrik 2019

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.