Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godines se administrates per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Contracted Institution Regional Hospital of Vlora
Tenderer Institution Regional Hospital of Vlora
Tender object Rikonstruksion i godines se administrates per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore
Reference No. REF-41569-10-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 800 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-10-2019
Last date of Submitted Documents 11-11-2019
Tender Held Date 11-11-2019
No. of Bidders 3
Bidders 2Z Konstruksion
Colombo
Elda-VL
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2Z KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 7 700 000,00
  Bidder Announcement date 25-11-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 9 240 000,00
  Contract date 25-11-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.Colombo shpk: • Inxhinieri i materialeve nuk figuron ne listepagesat e 6 muajve te fundit te kerkuar sipas pikes 5/b te kritereve te vecanta ne DST.
  • Drejtuesi teknik Ing.Vasil Kosta nuk eshte i certifikuar sipas modulit 2 “Standartet per sigurimin e cilesise se produkteve te ndertimit kerkuar sipas pikes 5/a-2 kritereve te vecanta • Akreditimi i certifikatave ISO nuk eshte ne gjuhen shqipe dhe nuk eshte leshuar nga Drejtoria e pergjithshme e Akreditimit sipas pikes 13 te kritereve te vecanta ne DST.
  • Fatura tatimore nr.846 e cila permban pajisjet :cizme ,lopata.vidator ,makineri prerese metali,makineri shpuese metali si dhe kuti te ndihmes se shpejte eshte prere ne daten 09.11.2019 pas shpalljes se procedures e cila bie ndesh ne piken 10 te kriterev te vecanta ne DST.
  • Nuk eshte i pajisur me vertetim nga AK qe konfirmon kryerjen e vizites ne objektin e prokurimit kerkuar sipas pikes 14 te kritereve te vecanta ne DST.
  • OE refuzoi kryerjen e vizites nga KVO per verifikim te mjeteve te kerkuara nga DST sipas pikes 15 te kritereve te vecanta ne DST.

  2.Elda-VL :
  Nuk ka paraqitur asnje dokument qe ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta ne DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr. 48 datë 02 Dhjetor 2019
  Signing of the Contract Nr. 48 datë 02 Dhjetor 2019

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.