Open Procurement Albania

Rikonstruksion i ambjentit per mbetjet Spitalore

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Kukës
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Kukës
Tender object Rikonstruksion i ambjentit per mbetjet Spitalore
Reference No. REF-29881-07-09-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 867 787,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-07-2019
Last date of Submitted Documents 22-07-2019
Tender Held Date 22-07-2019
No. of Bidders 6
Bidders ALVORA SHPK
MARSI SHPK
2N SHPK
SHENDELLI SHPK
HD-NDERTIM SHPK
CARA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALVORA
 • The winning bid ALL without vat 733 598,00
  Bidder Announcement date 09-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 880 317,60
  Contract date 19-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. CARA Sh.p.k :
  -Vertetimi i OSHEE nuk eshte paraqitur per te gjitha faturat e maturuara sipas vendimit te ERE-s, nr 109 date 21.10.2011, klienti do te paguaje detyrimin e percaktuar ne faturen mujore te konsumit te energjise elektrike(titull ekzekutiv), si dhe kur eshte rasti, kamate vonesat perkatese dhe pagesen e rilidhjes se energjise, jo me vone se diten e fundit kalendarike te muajit pasardhes te atij te fatuaruar,
  -Deklarata mbi kontratat e lidhura dhe/ose ne proçes nuk eshte sipas formatit te kerkuar ne dst.shtojca 10.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr. 28 datë 15 Korrik 2019
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr. 35 datë 02 Shtator 2019
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.