Open Procurement Albania

Rikonstruksion i sherbimit te reanimacionit te Spitalit Rajonal Vlore

Contracted Institution Regional Hospital of Vlora
Tenderer Institution Regional Hospital of Vlora
Tender object Rikonstruksion i sherbimit te reanimacionit te Spitalit Rajonal Vlore
Reference No. REF-60402-06-08-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 43 157 223,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 09-06-2020
Last date of Submitted Documents 09-07-2020
Tender Held Date 09-07-2020
No. of Bidders 7
Bidders 1.JUNIK shpk
2.Aliraj&K shpk
3.2Z Konstruksion shpk
4.Colombo shpk
5.Elda-VL
6.SARDO
7.Midea Albania
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2Z KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 43 055 862,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. JUNIK shpk
  -Nuk ka paraqitur taksat vendore nga Bashkia Korce per vitin 2019, edhe pse ka ushtruar aktivitetitin deri ne dt.19.04.2019, e deklaruar ne Ektraktin historik.
  - Ne piken 5.b te DST, eshte kerkuar qe inxhinieri i materialeve te disponoje certifikate trajnimi me markature CE 89/106/ CE. Certifikata e paraqitur e znj.Anxhela Hoxha, eshte dokument i pavlefshem, pasi data e leshimit te certifikates se trajnimit eshte data 02.08.2019, dhe ne kte certifikate eshte deklaruar nr. i diplomes B-258, dt.04.10.2019. Datat jane ne kundershtim me periudhat kohore te diplomimit dhe trajnimit, qe paraqesin nje fakt te pandodhur ne nje kohe te meparshme, duke e bere te pavlefshem nga elementet qe cenojne vertetesine juridike te dokumentit.

  2. Aliraj&K shpk
  Nuk ka paraqit asnje dokument per kriteret financiare, teknike dhe ato te vecanta

  3. COLOMBO shpk
  Per Drejtuesin Teknik, Inxhinier Ndertimi nuk ka paraqit certifikate trajnimi sipas moduleve ne piken 5.a.2 ne DST.
  -Operatori ekonomik eshte terhequr nga oferta ekonomike. Doreheqja eshte paraqit zyrtarisht.

  4. Elda-VL
  Nuk ka paraqitur asnje dokument per te plotesuar kriteret e pergjithshme ,teknike dhe financiare.

  5. SARDO
  Nuk ka paraqitur asnje dokument qe ploteson kriteret e pergjithshme ,teknike dhe financiare.

  6. Midea Albania
  Operatori Ekonomik ka paraqitur vetem ekstrakt te QKB dhe asnje dokument tjeter per te permbushur kriteret e pergjithshme dhe te vecanta.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini Nr. 53 datë 10 Gusht 2020
  Signing of the Contract
  RELACION TEKNIK

  SPECIFIKIME - TEKNIKE

  PROJEKT ARKITEKTONIK

  GRAFIKU I PUNIMEVE

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.