Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godines se spitalit Prrenjas Librazhd

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Librazhd
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Librazhd
Tender object Rikonstruksion i godines se spitalit Prrenjas Librazhd
Reference No. REF-81931-12-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 25 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-12-2020
Last date of Submitted Documents 15-01-2021
Tender Held Date 15-01-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. METEO & Shendelli shpk
2. MIDEA ALBANIA shpk
3. ELDA-VL shpk
4. RAFIN COMPANY shpk
5. SHTATOR 90 shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • METEO
 • The winning bid ALL without vat 24 685 817,00
  Bidder Announcement date 18-03-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 28 947 080,00
  Contract date 29-03-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka patur ankese per modifikimin e DST me daten 16.12.2020 nga operatoreve ekonomike SHTATOR 90.
  Ka marre pergjigje ne date 22.12.2020 nga AK dhe me daten 09.02.2021 nga KPP me vendimin nr.37/3/2021 date 09.02.2021 dhe me daten 11.02.2021 AK modifikoje DST.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1.MIDEA ALBANIA shpk
  Ka dorezuar ne SPE vetem Ekstrat i thjeshte te QKB. Nuk ka dorezuar dokumentacion kualifikues dhe oferte ekonomike

  2.ELDA-VL shpk
  Ka dorezuar ne SPE vetem Formulari ofertes ekonomike pa cmim pa vlere nuk ka dorezuar dokumentacion kualifikues.

  3.RAFIN COMPANY shpk
  Nuk ka hedhur ne SPE dokumentacion kualifikues dhe oferte ekonomike.

  4.SHTATOR 90 shpk
  Nuk ka hedhur ne SPE dokumentacion kualifikues dhe oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions Shenim: Sqarojme vleren e kontrates. ne SPE eshte 29.622.980,40, lek vlera totale ndersa ne Formularin e Lidhjes se Kontrates eshte 28.947.080.lek vlera totale
  • Se pari: vlera e kontrates. ne SPE eshte 29.622.980,40,sepse sistemi e gjeneron automatikisht nisur nga vlera pa tvsh e cila eshte 24.685.817.lek dhe nuk mund ta shenosh ndryshe.
  • Se dyti: vleren e kontrates. ne Formularin e Lidhjes se Kontrates eshte 28.947.080 lek me TVSH sepse kaq eshte vlera e ofertes me TVSH sepse ne preventiv jane parashikuar punime ne vleren 21,306,317 lek pa tvsh te cilat jane x 20% me TVSH = 25,567,580 lek dhe paisje 3,379,500 lek pa tvsh te cilat nuk kane TVSH pra 0 dhe po ti mbedhesh del vlera totale e cila eshte 28.947.080 lek. (25.567.580+3.379.500=28.947.080) sa eshte edhe ne formularin e lidhjes se kontrates.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  KPP Decision
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 49 datë 6 Prill 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.