Open Procurement Albania

Risjellje në gjendje funksionale të podrumit dhe zgjidhje e problematikës së tarracës

Contracted Institution Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane
Tenderer Institution Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane
Tender object Risjellje në gjendje funksionale të podrumit dhe zgjidhje e problematikës së tarracës
Reference No. REF-91811-03-30-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 372 394,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-03-2021
Last date of Submitted Documents 12-04-2021
Tender Held Date 12-04-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. 2 N
2. OB KONSTRUKSION & “Alba Konstruksion”shpk
3. Llazo
4. EURO-ALB
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EURO-ALB
 • The winning bid ALL without vat 8 470 872,00
  Bidder Announcement date 16-06-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 10 165 046,00
  Contract date 14-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Ka marrë përgjigje në datë 28.05.2021
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. 2 N, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.5, pasi I mungon Licensa per zbatimin e punimeve dhe pikat e licenses.
  2. OB KONSTRUKSION & “Alba Konstruksion”shpk, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.2/a, pasi Operatorit Ekonomik Alba Konstruksion”shpk i mungon Licensa e rinovuar e Mjekut.
  - nuk plotesojne Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.5, deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion Operatorit Ekonomik qe nevojitet per ekzekutimin e kontrates”, konkretisht: Operatorit Ekonomik “OB Konstruksion” shpk , per mjetin Kamion me vinç me targe AB 003DB, te cilen e ka ne pronesi, I mungon Certifikata e kontrollit teknik.
  3. Llazo, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.2/a, pasi mungon Licensa e Mjekut.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 113 datë 26 Korrik 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.