Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave mjekësore në QSUNT

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave mjekësore në QSUNT
Reference No. REF-08433-10-15-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 999 840,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 18-10-2021
Last date of Submitted Documents 29-10-2021
Tender Held Date 29-10-2021
No. of Bidders 13
Bidders 1. “2 N” Shpk
2. “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” Shpk
3. “CARA” Shpk
4. “SARDO” Shpk
5. “MODESTE” Shpk
6. “AVDULI” Shpk
7. “EURONDERTIMI 2000” Shpk
8. “S P E K T R I” Shpk
9. “Ante-Group” Shpk
10. “RAFIN COMPANY” Shpk
11. “UDHA” Shpk
12. “NEAL-86” Shpk
13. “MENI” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Intelligent Building Solution (I.B.S.)
 • The winning bid ALL without vat 7 595 766,00
  Bidder Announcement date 12-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 9 000 000,00
  Contract date 19-11-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 42 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “2 N” Shpk, për këto arsye:
  - oferta ekonomike e Shoqërisë “2N” rezulton me gabime aritmetike më të mëdha se 2%.
  2. “SARDO” Shpk, për këto arsye:
  - Arkitekti i deklaruar nga operatori ekonomik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt me iniciale M.B nuk figuron ne licencen (drejtues Teknike) te shoqerise. Rjedhimisht kriteri 2.1.2 pika 3 e DST konsiderohet i papermbushur.
  3. “MODESTE” Shpk, për këto arsye:
  - oferta ekonomike e Shoqërisë “MODESTE” rezulton me gabime aritmetike më të mëdha se 2%.
  4. “EURONDERTIMI 2000” Shpk, për këto arsye:
  - mungon dokumentacion per nje Inxhinier Mekanik i cili gjithashtu nuk eshte deklaruar ne shtojcen 8 Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit pika B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”.
  5. “S P E K T R I” Shpk, për këto arsye:
  - Operatori Ekonomik “SPEKTRI” nuk ka sjelle asnje pergjigje ne menyre shkresore ne lidhje me kerkesen e korigjimit të gabimeve aritmetike, që ishin më të vogëla se 2%.
  6. “UDHA” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka sjelle asnje pergjigje ne menyre shkresore ne lidhje me kerkesen e korigjimit të gabimeve aritmetike, që ishin më të vogëla se 2%.
  7. “NEAL-86” Shpk, për këto arsye:
  - oferta ekonomike e Shoqërisë “NEAL-86” rezulton me gabime aritmetike më të mëdha se 2%.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 171 datë 1 Dhjetor 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.